Generalforsamling

DIRF afholder årligt sin generalforsamling inden udgangen af marts. Generalforsamlingen afholdes normalt i forbindelse med et medlemsmøde.