Organisation

Foreningens omkring 300 medlemmer fra over 100 virksomheder har ansvar for IR i børsnoterede og andre selskaber, er rådgivere inden for IR eller er leverandører til IR-aktiviteterne. De børsnoterede medlemsvirksomheders markedsværdi udgør tilsammen 95% af det danske aktiemarked.

Foreningens formål er at fremme kvaliteten i kommunikationen mellem børsnoterede selskaber og investorer i Danmark og i udlandet og at øge danske og udenlandske investorers interesse for selskaberne. Målet søges opfyldt ved udveksling af synspunkter og erfaringer mellem medlemmerne og gennem jævnlige møder og konferencer. Emnerne spænder fra sammenhængen mellem IR og virksomhedernes strategi over regulering til praktisk gennemførelse af IR-aktiviteter. DIRF samarbejder desuden konstruktivt med myndigheder, organisationer og personer, der har indflydelse på IR.

Foreningen er grundlagt i 1988 og samarbejder i særlig grad med IR-foreningerne i de andre nordiske lande samt USA og UK. Læs om DIRF’s historie her.

Læs mere om DIRF i profilark. Her får du oplysninger om medlemskab, vore medlemstilbud m.m.

Scroll til toppen