BEST PRACTICE

IR BEST PRACTICE – ANBEFALINGER

(Opdatering fra 2021)

                               

 IR BEST PRACTICE
 DIRF RECOMMENDATIONS
(2017 version)

DIRF har udviklet en række best practice anbefalinger for god IR. Anbefalingerne henvender sig til alle, der arbejder professionelt med investor relations, og har fokus på de generelle rammer og retningslinjer for, hvordan IR-indsatsen bedst tilrettelægges og styres.

Når du klikker igennem temaerne her på sitet, får du anbefalinger til indhold i IR-politikken, IR-funktionens rolle, den interne organisering, de opgaver der skal løses, samt fastlæggelse af og dialog med målgrupper. Endelig har vi beskrevet nogle af de særlige problematikker, som møder IR-funktionen.

Målet er, at anbefalingerne kan bruges som støtte og inspiration for IR-ansvarlige i deres daglige arbejde. Anbefalingerne i de enkelte afsnit indeholder både DIRFs konkrete anbefalinger og uddybende kommentarer, der perspektiverer anbefalingerne.

IR-politik og IR-strategi

DIRF har udarbejdet retningslinjer for, hvilke temaer og indholdselementer, der bør overvejes i udviklingen af den børsnoterede virksomheds IR-politik og IR-strategi.

Download PDF