Mere information

IR-politik og IR-strategi
DIRF har udarbejdet retningslinjer for, hvilke temaer og indholdselementer, der bør overvejes i udviklingen af den børsnoterede virksomheds IR-politik og IR-strategi.

Link til PDF

Anbefalinger til god selskabsledelse
Komitéen for god Selskabsledele har udarbejdet anbefalinger til god selskabsledelse (corporate governance). Komitéen forholder sig desuden løbende til EU-direktiver og internationale standarder.

Se anbefalingerne på corporategovernance.dk/anbefalinger

Best practice fra IR society
DIRFs britiske søsterorganisation giver specifikke anbefalinger til udvikling, indhold og kommunikation i årsrapporter, websites, online præsentationer og sociale medier.

Læs mere på www.irs.org.uk/resources/best-practice-guidelines

Investor relations – a practical guide
London Stock Exchange Group har udviklet en praktisk guide til arbejdet med IR. Den er især god, hvis du arbejder med IR på udenlandske finansielle markeder.

Link til guiden