BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200609T100155Z DESCRIPTION:Tilmeldingsfrist fredag kl. 14.00 | Webinaret afholdes på dans k\nProgram:\n \n9.00 Velkomst v. Iben Steiness\, Carlsber g og formand for DIRF’s aktivitetsudvalg\n9.05 Finansti lsynet v. Anne Bruun og Maja Aneta Krarup Kowalska\n9.20 Nasdaq Surveillance v. Jakob Kaule og Marcia Bossen Møller\n9.35 Opsamling og Q/A\n9.45 Tak for i dag\n \n \n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20200615T100000 DTSTAMP:20200609T100155Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20200615T090000 LAST-MODIFIED:20200609T100155Z LOCATION:Webinar - login følger fredag PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=da:Medlemswebinar: Suspension af guidance - hvad siger myn dighederne? Hør indlæg fra Finanstilsynet og NASDAQ Surveillance TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009076E78C553ED601000000000000000 010000000E8DE30B9B5217F4EA407ADC599C8D1CC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< body lang=DA link="#0563C1" vlink="#954F72" style='tab-interval:65.2pt'>

Tilmeldingsfrist fredag kl. 14.00 | Webinaret afholdes på dansk

Program:

 \;

9.00 \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; Velkomst v. Iben Steiness\, Carlsberg og fo rmand for DIRF’\;s aktivitetsudvalg

9.05 \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; Finanstilsynet v. Anne Bruun og Maja Aneta Krarup Kow alska

9.20 \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; Nasdaq Surveillance v. Jak ob Kaule og Marcia Bossen Møller

9.35 \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; Opsam ling og Q/A

9.45 \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; Tak for i dag

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT30M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR