Vedtægter, regnskaber m.v.

DIRF ledes i henhold til de enhver tid gældende vedtægter. Ændringer af vedtægterne kan besluttes, hvis mere end to tredjedele af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, stemmer herfor.