DIRF's arbejdsudvalg

DIRF består af en række arbejdsudvalg, som har ansvaret for at udføre de retningslinjer, der udstikkes af bestyrelsen i relation til de enkelte arbejdsområder.

Aktivitetsudvalget – Medlemsmøder

Udvalget har ansvaret for planlægning af DIRF’s medlemsmøder 

Formand
Iben Steiness, Investor Relations Director, Carlsberg

Øvrige medlemmer
Bettina Køhlert, kommunikationsrådgiver og partner, Guidance
Martin Raasch Egenhardt
Marlene Selmer, Marketing Manager & PA, Computershare
Henrik Brünniche Lund

DIRFdagen – planlægning

Bestyrelsen har overordnet ansvaret for planlægningen af DIRF’s årlige IR-konference, men har uddelegeret opgaven til følgende:

Formand

Michael von Bülow, Senior Client Manager, VP Investor Services

Øvrige medlemmer

Martin Kjær Hansen, Head of Investor Relations, ISS World Services
Diana Grimberg, Kommunikationsrådgiver, Grimberg Communications
Ole Søeberg, Asset Management og Investor Relations, Nordic Investment Partners

Reguleringsudvalget

Udvalget arbejder for at sikre et effektivt fungerende kapitalmarked. DIRF følger derfor med i udviklingen af lovgivning og anden regulering, som vedrører børsnoterede selskaber, og deltager i den forbindelse i høringer, hvor det findes relevant. Læs DIRF’s reguleringspolitik.

Formand
Michael von Bülow, Senior Client Manager, VP Investor Services

Øvrige medlemmer
Bettina Drejer Clausen, Chefjurist, Tryg A/S
Morten Qvist Fog Lund, Konsulent, DI
David Moalem, Partner, Bech-Bruun
Martin Kjær Hansen, Senior Investor Relations Manager, ISS World Services A/S
Steffen Heegaard, Vicedirektør, Topdanmark A/S

Kommunikations- og webudvalget

Det er udvalgets opgave at facilitere og koordinere udvikling af nyheder, artikler mv., som publiceres på foreningens web, nyhedsbrev og linkedin-profil/gruppe. Derudover leveres indhold til samarbejdspartnere og eksterne medier. Indhold udvikles først og fremmest af sekretariatschefen – derudover leverer udvalgets medlemmer, andre DIRF medlemmer, eksterne samarbejdspartnere samt journalist indhold til foreningens medier. Læs DIRF’s kommunikationspolitik

Formand
Christian Lemvigh, Managing Partner, Senior kommunikationsrådgiver, Corporate Matters

Øvrige medlemmer
Christina Fris Bjørling, Senior Communication Consultant, Danske Bank A/S
Pia Helsted, Investor Relations, Vestas A/S
Janus Bengtsson, Seniorrådgiver, Operate
Sarah Margaux Toft-Jørgensen, Specialkonsulent, Erhvervsministeriet (barselsorlov)
Camilla Lydom, Financial Communication & Compliance Manager, Athena Investments A/S (barselsorlov)

Best Practice-udvalg

Udvalget arbejder med løbende opdatering af best practice-anbefalinger for DIRF med særlig fokus på IR politik, IR strategi og IR i praksis.

Formand
Hanne Leth Hillman, CFO, Nanovi A/S

Medlemmer i udvalget
Anders Hjort, Investor Relations Manager, Simcorp
Dorte Samuelsen, Partner, kommunikationsrådgiver, Guidance

Hvordan bliver jeg udvalgsmedlem?

DIRF er konstant på udkig efter frivillige kræfter til vores udvalgsarbejde. Der er mulighed for at komme til at beskæftige sig med netop det IR-emne, du finder mest interessant. Se ovenfor og tag kontakt til den pågældende udvalgsformand, som vil fortælle dig yderligere om udvalgsarbejdet og den forventede arbejdsbyrde.