DIRF-medlemmer

DIRF har ca. 100 virksomhedsmedlemmer, repræsenteret af godt 300 personer i IR-afdelinger og tilknyttede funktioner. Virksomhederne tæller både børsnoterede som ikke-noterede selskaber, rådgivere og relevante organisationer. Fælles for dem alle er en aktiv berøringsflade med finansiel kommunikation og et ønske om at holde sig orienteret inden for Investor Relations-området.

Medlemsliste opdateret pr. september 2020