Bestyrelse

På generalforsamlingen den 29. marts 2019 vedtog bestyrelsen at konstituere sig med Claus I. Jensen, Danske Bank A/S som formand og Martin Kjær Hansen, ISS World Services A/S som næstformand.

CLAUS INGAR JENSEN

Head of Investor Relations Danske Bank A/S

Holmens Kanal 2-12 1092 København K

T: +45 45 12 84 83

M: +45 25 42 43 70

Email

 • Valgt til formand i marts 2018 og medlem af DIRF's bestyrelse siden 2018.
 • Ansat i Danske Bank siden 2005. Ansvarlig for IR-området siden 2014.
 • Kapitalmarkedsbaggrund fra udenlandske banker og børsmæglerselskaber.
MARTIN KJÆR HANSEN

Head of Investor Relations ISS World Services A/S

Buddingevej 197 2860 Søborg

T: +45 38 17 64 31

M: +45 20 27 15 25

Email

 • Medlem af DIRF's bestyrelsen siden marts 2016 og valgt til næstformand i 2019
 • Ansat hos ISS siden 2012 – først som Treasury Manager og siden som Interim Head of Investor Relations med ansvar for etablering af IR funktionen under og efter børsnoteringen i 2014.
 • Tidligere Analytiker hos Jyske Bank
 • MSc in Finance & International Business såvel som MSc in Business Economics & Auditing fra Handelshøjskolen i Århus
CHRISTIAN LEMVIGH

Managing Partner, Senior kommunikationsrådgiver Corporate Matters

Bredgade 30 1260 København K

M: +45 53 72 72 83

Email

 • Valgt til DIRFs bestyrelse i marts 2017
 • Selvstændig kommunikationsrådgiver siden 2010 med fokus på finansiel kommunikation.
 • Tidl. vært og journalist på TV 2 News & TV 2/Danmark A/S samt embedsmand i flere ministerier.
 • Cand.scient.pol., Aarhus Universitet
ANDERS HJORT

Head of Investor Relations Simcorp A/S

Weidekampsgade 16 2300 København S

T: +45 35 44 88 00

M: +45 35 44 88 22

Email

 • Medlem af DIRF's bestyrelse siden marts 2016
 • MSc (Cand.oecon) in Economics and Management from University of Aarhus and MSc in Finance from University of Essex
 • Four years as equity analysts and responsible for small/mid cap research
 • Two years within corporate finance/investment banking focusing on M&A transactions within IT/Tech as well building materials
 • Two years of experience within investor relations
CHRISTINA BASTIUS THOMSEN

Investor Relations Manager, Better Collective A/S

Toldbodgade 12, 2300 København K.

M: +45 2363 8844

Email

 • Medlem af DIRFs bestyrelse siden 2019
 • HD i finansiering og MSc., Design & Communication Management fra CBS.
 • Investor Relations Manager hos Better Collective siden januar 2018. Mere end ti års erfaring med Investor Relations fra bl.a. Napatech og Bioporto
ELLEN BJURGERT

Vice President, Investor Relations Coloplast A/S

Holtedam 1, 3050 Humlebæk

T: +45 49 11 33 76

M: +45 29 69 07 67

Email

 • Medlem af DIRF's bestyrelse siden marts 2019.
 • MSc., Economics & Business Administration, Stockholm School of Economics
 • Siden 2013 hos Coloplast i IR-teamet, og har tidligere bl.a. arbejdet otte år som analytiker hos SEB Enskilda.

Hvordan bliver du bestyrelsesmedlem i DIRF?

Bestyrelsens ansvarsområde
DIRF er en forening, hvor bestyrelsens opgave er at tilrettelægge og udstikke de overordnede linjer for foreningens virke. Under bestyrelsen er der nedsat en række arbejdsudvalg, der i det daglige arbejde er igangsættere af nye initiativer, beslutter emnerne for de månedlige faglige medlemsmøder og meget andet. Læs mere om foreningens udvalg. Dette betyder, at DIRF’s arbejde i vidt omfang er baseret på frivilligt arbejde. Den praktiske udførelse og daglige tilrettelæggelse af arbejdet udføres af DIRF’s sekretariat.

Valg til DIRF’s bestyrelse
Der er løbende udskiftning i DIRF’s bestyrelse og i den forbindelse er vi altid interesseret i nye, frivillige kræfter, der har lyst til at bidrage med en arbejdsindsats og som kan være med til at videreudvikle foreningen.

Er du interesseret, skal du tage kontakt til formanden eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Vi er interesserede i at høre lidt om din baggrund og din interesse for arbejdet i DIRF. Bestyrelsen vil herefter vurdere din person- og virksomhedsprofil. Dette hænger bl.a. sammen med, at vi finder det vigtigt, at bestyrelsens sammensætning afspejler variationen blandt DIRF’s virksomhedsmedlemmer. Du vil herefter få besked om, at du kan komme betragtning ved næste valg af bestyrelsesmedlemmer, som foregår hvert år i september måned i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Hvis der ikke umiddelbart er behov for et nyt bestyrelsesmedlem vil du blive tilbudt at stå på vores bestyrelsesliste.

Hvordan bliver jeg udvalgsmedlem?
DIRF er på konstant udkig efter frivillige kræfter til vores udvalgsarbejde. Der er mulighed for at komme til at beskæftige sig med netop det IR-emne, du finder mest interessant. Se udvalgslisten og tag kontakt til den pågældende udvalgsformand, som vil fortælle dig yderligere om udvalgsarbejdet og den forventede arbejdsbyrde.