DIRFs historie

Dansk Investor Relations Forening blev stiftet den 11. april 1988, efter at en række informationschefer fra landets største virksomheder var blevet enige om, at der var behov for et forum for erfaringsudveksling på det dengang nye funktionsområde Investor Relations.

Som et resultat af drøftelserne påtog blandt andre disse funktionschefer sig rollen som fødselshjælpere for Dansk Investor Relations Forening og dannede desuden foreningens første bestyrelse, som bestod af:

  • Henning Rostung, Privatbanken (formand)
  • Mogens Vang Rasmussen, Novo-Nordisk (næstformand)
  • Ib Henry Hansen, ØK (kasserer)
  • Christina Lage Hansen, ISS
  • Flemming Wittrock, Privatbanken (sekretær)

Fra begyndelsen var det foreningens mål at søge samarbejde med myndigheder, organisationer og foreninger, der virkede inden for områderne investering og fondsanalyse i Danmark og udlandet. Det førte til udbygning af relationer til blandt andre Den Danske Finansanalytikerforening og Dansk Aktionærforening.

DIRF i udvikling
Fra sin spæde start med kun nogle få af de største børsnoterede selskaber i medlemskredsen har DIRF udviklet sig til en forening, der ikke blot rummer de fleste C25-selskaber og large cap-selskaber, men også et betydeligt antal af de øvrige børsnoterede selskaber, flere ikke-noterede selskaber samt andre virksomheder med finansiel kommunikation som arbejdsområde. I marts 2018 omfatter DIRFs medlemskartotek i alt 103 medlemsvirksomheder og omkring 270 registrerede personer.

Siden etableringen i 1988 har foreningens formandspost været besat af:

1988 – 90 Henning Rostung
1990 – 93 Peter Gustafson
1993 – 95 Steffen Heegaard
1995 – 97 Lasse Rasmusson
1997 – 98 Steffen Heegaard
1998 – 04 Lynge Blak
2004 – 08 Ole Søeberg
2008 – 11 Michael von Bülow
2011 – 13 Pernille Friis Andersen
2013 – 15 Lars Møller
2015 – 16 Hanne Leth Hillman / Flemming O. Nielsen
2016 – 18 Flemming O. Nielsen
2018 – Claus I. Jensen

Bestyrelsen arbejder for at opfylde foreningens mål ved at arrangere medlemsmøder og konferencer om emner af interesse for medlemmerne samt ad forskellige veje at fremme kendskabet til Investor Relations.

DIRF er desuden aktiv i det nordiske samarbejde mellem søsterorganisationerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og der samarbejdes med IR-organisationer i USA, Storbritannien og Tyskland.