Faglige artikler

01.07.2021

Indtryk fra webinaret ’Aktuelle og kommende ESG-rapporteringskrav fra EU’

Taksonomi, bæredygtige investeringer, ikke-finansielle data. De tekniske begreber flyver gennem luften, hvis man dykker ned i aktuel og kommende EU-regulering på bæredygtighedsområdet. Efterspørgslen fra lovgivere, investorer, banker m.v. er støt stigende efter sammenlignelige og pålidelige data om, hvordan virksomhedernes aktiviteter påvirker klima- og miljøforhold. Derfor er ESG, samfundsansvar, CSR-rapportering m.m. ikke kun en opgave, der […]

Læs mere

20.05.2021

Artificial intelligence in Investor Relations – the new frontier

AI is a hot topic reshaping IR in fundamental ways especially through the current broker advantage over corporates in terms of access to both big and alternative data sets, greater computational power and the application of AI to trading and the application of AI to trading strategies. How can IR adapt to this rapidly changing […]

Læs mere

04.05.2021

Markedsmisbrugsforordningen – status og perspektiver

Opsamling fra webinar faciliteret af Danske Bank den 12. marts 2021 med indlæg af Christian Lundgren fra Kromann Reumert, der også besvarede spørgsmål fra deltagerne. Introduktion Kapitalmarkedet er et anonymt marked og fungerer via information og det sikres via oplysningsforpligtelsen, forbud mod insiderhandel og at der føres log over insidere med intern viden, dvs. specifik […]

Læs mere

04.05.2021

Høringssvar vedr. vejledningen “Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?”

DIRF er høringspart inden for relevante områder under Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen og i marts blev der indsendt høringssvar til udkast til opdateret vejledning vedrørende spørgsmålet om, hvornår en udsteder skal offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden i medfør af artikel 17, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen. I udkastet til vejledningen var der bl.a. indsat […]

Læs mere

27.04.2021

Digitale generalforsamlinger koster nærvær og dialog

Det koster på nærværs-kontoen at afholde digitale generalforsamlinger, lyder det fra to mindre selskaber, der er afhængige af tætte relationer med aktionærerne. Dansk Aktionærforening er enige, men peger også på positive elementer af de digitale møder. Af Erik Holm Det koster nærvær, dialog og fornemmelse med virksomheden, når generalforsamlingen flytter fra det fysiske møde til […]

Læs mere

23.03.2021

Selskaber om elektroniske generalforsamlinger: Fint, men vi savner det fysiske fremmøde

Med covid-19 pandemien har de fleste børsnoterede virksomheder gennemført generalforsamlinger helt eller delvist virtuelt. Men hvordan er det gået, og hvad er erfaringerne? DIRF har spurgt to C25-selskaber og en rutineret dirigent, der ikke udelukkende er positive. Af Erik Holm Det er højtid for generalforsamlinger, men ikke meget er, som det plejer. For modsat normalt […]

Læs mere

16.03.2021

8 tendenser i årsrapportering

Integreret rapportering med fokus på værdifortællingen Af direktør og rådgiver Lars Sandstrøm, Corporate Relations De danske årsrapporter har ændret karakter over de seneste år. Fra tidligere primært at være et lovpligtigt dokument, der skulle overholde regler og standarder for den finansielle rapportering, er rapporten i dag en balanceret og mere helhedsorienteret kommu­nikation om virksomhedens samlede […]

Læs mere

26.02.2021

Bech-Bruun om generalforsamlingen 2021 – udfordringer og muligheder

Tilbage i januar afholdt Bech-Bruun et webinar, hvor Niels Kornerup og Emil Dencker Steenberg gennemgik den kommende generalforsamlingssæson og gav gode råd omkring spørgsmål til format for afholdelsen. Covid-19 – hvor er vi nu? Hvad siger lovgivningen, og hvilke relevante bekendtgørelser skal der tages hensyn til, så længe forsamlingsforbuddet fortsat gælder men hvor der løbende […]

Læs mere

29.01.2021

What is TCFD reporting, is it on the investor agenda. Key take-aways from webinar.

Investor interest in ESG has increased significantly during the past few years. And as part of this, TCFD has emerged as a framework for sustainable finance reporting. However, many companies find themselves in unfamiliar territory when faced with requests to report on climate change, using the TCFD framework. More than 70 members had signed for […]

Læs mere

21.12.2020

Kapitalmarkedsdag: I corona-tider må relationerne opbygges digitalt

Selvom drejebogen for afholdelse af kapitalmarkedsdage lå klar i skuffen, blev Chr. Hansen tvunget til at tænke formatet helt forfra, da Covid-19 gjorde det umuligt at samle investorer til et fysisk møde. Nogle af de nye digitale greb, der kom ud af dagen, har dog potentiale til at blive permanente. Af Janus Bengtsson, chefrådgiver i […]

Læs mere

03.12.2020

Noter fra Computershares GF 2021 kick-off

Kun få havde nået at afholde deres generalforsamling, da nedlukningen ramte tilbage i marts, og mange forskellige nødløsninger blev taget i brug. Planlægningen af næste års generalforsamling er nu i fuld sving rundt omkring, og rådet lyder, at til 2021 er det nødvendigt at genopfinde generalforsamlingen. Det er ikke længere nok at opdatere den gamle […]

Læs mere

01.12.2020

Et år med covid-19: Usikre markeder, nye muligheder og digitale investormøder

2020 lakker mod enden. Det blev et højst usædvanligt år, der var præget af den globale pandemi, der for mange havde alvorlige konsekvenser. Krisen gav travlhed hos IR, men åbnede samtidig for nye måder at arbejde på. DIRF har spurgt medlemmer fra fire meget forskellige virksomheder om deres oplevelser under krisen, og hvordan de ser […]

Læs mere

30.10.2020

Why all Issuers Should be Concerned about Shareholder Activists – summary of webinar

As companies stabilise after the initial turmoil of the coronavirus pandemic, it will be increasingly important to have shareholder support for new plans and initiatives that aid recovery. This year we have seen a huge amount of volatility, with some company’s current shareholder structure unrecognisable to what it was only a few months ago. Activist […]

Læs mere

24.09.2020

DIRFdag i pandemiens greb – indtryk

For første gang var DIRFdagen en ren online begivenhed. Årsagen var covid-19, som i disse måneder forandrer IR-arbejdet og virksomhederne, men som også rummer store muligheder. Af Erik Holm Hvordan håndterer virksomhederne kontakten til investorer, analytikere og andre interessenter i en digital tid, hvor covid-19 tvinger os til at anvende nye arbejdsformer, nye platforme og […]

Læs mere

24.08.2020

New Think Tank Report on AI in IR from NIRI

NIRI has released its first examination of the influence of artificial intelligence (AI) and automation technologies on the investor relations (IR) profession. A product of IR community thought leaders, this report represents NIRI’s second formal Think Tank study, exploring forces that drive societal and professional transformation so that NIRI and its stakeholders can anticipate and […]

Læs mere

07.07.2020

IR-professionen midt i en turbulent tid – hvordan håndteres det hos DIRF?

De seneste måneder har, som følge af covid-19 krisen, betydet store ændringer i dagligdagen hos DIRF med nytænkning af medlemsaktiviteter og kommunikation til følge. Tilbudene forsøges løbende tilpasset medlemmernes ændrede hverdag og dermed nye behov for IR-relevant information og ny best practice i takt med den aktuelle udvikling i Danmark og internationalt. Ændringerne drives af […]

Læs mere

26.06.2020

Sammendrag fra webinaret: ’Suspension af guidance – hvad siger myndighederne?’

En lang række danske selskaber har den seneste tid set sig nødsaget til at suspendere deres guidance som følge af den usikkerhed, som COVID-19 har påført selskaberne. Finanstilsynet og Nasdaq Surveillance har stillet sig forstående overfor den meget usædvanlige situation, selskaberne står i forhold til den manglende visibilitet og det ikke-eksisterende pandemi erfaringsgrundlag for en […]

Læs mere

24.06.2020

IR Society and DIRF cooperation re. professional development

The Investor Relations Society The IR Society, based in London, is delighted to offer courses to all members of DIRF, we offer a wide range of professional development courses on various topics for those new to Investor Relations and those who have worked within the industry for several years.  About the IR Society? The Investor […]

Læs mere

09.06.2020

IR-chefer: Vi genoptager guidance – varsomt

Corona-krisen fik stribevis af danske virksomheder til at suspendere guidance for 2020. Nu er de første selskaber begyndt at genoptage guidance, men det sker ikke uden forbehold, lyder det fra IR-cheferne i to af selskaberne. Af Erik Holm Corona-krisen har tvunget flere danske selskaber til at suspendere guidance og mere eller mindre efterlade markedet i […]

Læs mere

05.05.2020

Hvad indebærer de nye indberetningskrav og brug af XHTML og Inline XBRL reelt?

Af Fagleder Kristian Koktvedgaard, DI Fremover skal årsrapportens offentliggørelsesformat for de børsnoterede IFRS-selskaber være XHTML, og de primære talopgørelser skal opmærkes i iXRBL. Det betyder at årsrapportprocessen bliver ændret og god planlægning og processtyring bliver endnu vigtigere. Nye EU-regler kræver, at virksomheder som er børsnoteret i EU (eller på anden måde er udstedere af finansielle […]

Læs mere

20.04.2020

IR Society webinar: IR in a virtual age

This webinar will look at some of the challenges facing IR teams at this time and some of the solutions available to them. In an increasingly challenging environment, the need for IR teams to communicate effectively with shareholders and other stakeholders is ever more important. This means that a high proportion of events and meetings […]

Læs mere

20.04.2020

IR Society webinar: Reporting and Stakeholder Communications

Tuesday 7 April 12.30-13.30 During this period of considerable uncertainty and beyond, effective communication with stakeholders is more important than ever. This webinar will provide you with comprehensive and interactive advice and practical tips from our panel of experts on regulatory developments and broader issues to consider for your reporting, including annual report preparation, and […]

Læs mere

17.04.2020

Abstracts from DIRF webinar: Coronavirus – How to give guidance in uncertain and rapidly changing times

Amit Sanghvi, Managing Director, Q4 Europe – moderator Introduction and background information on legal issuesThomas Holst Laursen, lawyer/partner, Plesner Considerations and course of action at CarlsbergIben Steiness, Director Investor Relations Considerations and course of action at A.P. Moller-MaerskMaja Schou-Jensen, Senior Investor Relations Officer The event was organized in replacement of the usual members’ meetings as we […]

Læs mere

16.03.2020

“Børspolitiet” tillader ratslør i prognoserne – pga. usikkerhed om coronavirus

Virksomheder bokser med, hvor meget ratslør og usikkerhed de må lægge ind i deres prognose. Finanstilsynet og fondsbørsen giver dem lov til at være meget usikre på fremtiden. Link til artikel Den enorme usikkerhed, som coronaudbruddet skaber, gør det mere end almindeligt vanskeligt for de børsnoterede virksomheder at fortælle markedet, hvad de forventer af deres […]

Læs mere

09.03.2020

Kromann Reumert om COVID-19 og børsretlige overvejelser

COVID-19, eller coronavirus, har stor bevågenhed i øjeblikket og bliver tæt fulgt af myndigheder, virksomheder og private. I denne nyhed ser vi nærmere på, hvilke overvejelser børsnoterede selskaber bør gøre sig i den forbindelse. Kan COVID-19 udgøre intern viden? Et børsnoteret selskab skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden, der direkte vedrører selskabet. Det følger af […]

Læs mere

09.03.2020

IR-ansatte: Coronavirus er en helt ny situation

Udbruddet af coronavirus er en helt ny situation for IR-afdelingerne i globale virksomheder. Medarbejderne forsøger at tage højde for udviklingen og svare på spørgsmål fra nervøse investorer, men det er svært at navigere i en situation, der konstant udvikler sig, lyder det. Af Erik Holm Udbruddet af coronavirus covid-19 er en uvant udvikling, der giver […]

Læs mere

01.07.2019

Mindre selskabers dilemma: Hvordan skabes interesse hos investorerne?

Opsamling og indtryk fra DIRFs medlemsmøde den 26. juni 2019 Der var skruet godt op for forventninger og spørgelyst til det sidste medlemsmøde inden sommerpausen blandt de knap 30 fremmødte hos Get Visual. DIRF havde inviteret tre eksperter fra hhv. Nordnet, Tryghed & Investering og Dansk Aktionærforening som repræsentanter for forskellige investorer, og dermed var […]

Læs mere

07.06.2019

Nyt direktiv: Større indsigt og mere arbejde for IR

Den 10. juni træder aktionærrettighedsdirektivet i kraft. Reglerne øger kravene til arbejdet med rapportering om vederlag og vil på sigt give mulighed for større indsigt i aktionærbasen, lyder vurderingen. Af Erik Holm En ny opgave og en interessant mulighed, der potentielt kan blive dyr. Det er nogenlunde, hvad der venter IR-afdelingerne i de danske børsnoterede […]

Læs mere

01.05.2019

Best practice and insights from workshop on future ESG Rating Guideline

The topics discussed during the workshops included ‘This is how the C25 are performing the ESG rating’, ‘Optimizing data’, ‘Engage’ and ‘Investment efficacy’.

Læs mere

18.01.2019

Cheføkonom om geopolitisk uro: Især to ting bekymrer mig

Svag vækst, politisk uro og en uortodoks amerikansk præsident vil give nervøse markeder og urolige investorer de kommende år, fortalte cheføkonom i Nordea, Helge Pedersen, på et medlemsmøde i DIRF. Uroen når også ud i IR-afdelingerne, lød det. Af Erik Holm Efter en række relativt rolige år står verden midt i geopolitiske uroligheder og stigende […]

Læs mere

19.12.2018

To internationale eksperters bud: Dette påvirker IR de kommende år

Hvilke tendenser vil påvirke arbejdet i IR-afdelingerne de kommende år? I anledning af nytåret bad DIRFnyt to internationale eksperter om at kigge i krystalkuglen. Den viste både markante trends og stigende kompleksitet i IR-rollen Af Erik Holm Fokus på bæredygtighed, stigende regulering og en snigende digitalisering. Dette er nogle af de tendenser, der vil påvirke […]

Læs mere

18.12.2018

Macro economy and strategy trends in 2019 – Kepler Cheuvreux IR Summit

On Friday, 14 December 2018, Kepler Cheuvreux held their annual IR summit in Paris. Around 300 IR professionals had signed up to the conference representing companies from most of Europe, but as usual with the majority from France and Germany. Traditionally, Kepler Cheuvreux also invites the European IR associations and more than 20 societies are […]

Læs mere

29.11.2018

Forretningsmodellen i årsrapporten: One size fits none?

Af Janus Bengtsson, senior kommunikationsrådgiver i Operate Forretningsmodel-beskrivelser er på få år blevet stort set alle-mands-eje i de danske C25-årsrapporter. Men et hurtigt blik ned over bunken af årsrapporter viser også, at der er næsten lige så mange opfattelser af, hvad der udgør en forretningsmodel, og hvordan den skal beskrives, som der er årsrapporter. Mens […]

Læs mere

28.11.2018

Den digitale generalforsamling er langt mere end en smart ”klikker”

Artikel til DIRFnyt – tema om generalforsamlingen af Michael Kjøller-Petersen, Computershare Som med al anden innovation – udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis – er digitalisering af generalforsamlingen også på vej en ind i en ny fase, hvor det ”smarte” bliver vejen til håndtering af et reelt og vigtigt behov – hvor […]

Læs mere

03.09.2018

Hunting for capital – by RD:IR

“I came here today because I wanted to stress the urgency of the challenge to people who are not in this room…. Clearly, we must set forth what the government is doing, what business is doing, but also what all of us have yet to do to meet this challenge together. And there is still a pressing […]

Læs mere

03.09.2018

MiFID II – Mindre selskaber bliver presset mod betalt analytikerdækning

Mindre og mellemstore danske selskaber vil få mindre analysedækning fra bankerne, efter MiFID II-reglerne trådte i kraft. Betalt dækning kan være et alternativ, men det er ikke uden problemer, lyder det. AF Erik Holm Det er knap ni måneder siden, at EU’s nye, strammere MiFID II-regler trådte i kraft og blandt andet lukkede for aktieanalyser […]

Læs mere

26.04.2018

”ESG-kommunikation kan blive bedre”

Kommunikation til investorsiden er alfa omega, hvis man vil nå ud til den voksende skare af institutionelle investorer, der investerer i forhold til SRI og ESG-kriterier. Hos PFA Pension fortæller Andreas Stang, at de i stigende grad får vejledninger fra investorerne i forhold til, hvordan de mener, at selskaber skal vurderes. ”Det skubber fokus videre […]

Læs mere

26.04.2018

SRI – forretningsdriver i fremtiden?

Fokus på Social Responsible Investment vokser markant fra investorernes side, og det stiller nye krav til IR, der må sætte sig ind i forretningsgange, der adskiller sig fra traditionelt IR-arbejde. DSV og Vestas giver indblik. De tider hvor virksomhedens sociale ansvar blev opfattet som et pænt krydderi og et buzzword i forretningsverdenen er for længst […]

Læs mere

26.02.2018

MiFID II er nu trådt i kraft – første reaktioner og indtryk

Et af årets helt store temaer bliver, hvilke konsekvenser MiFID II-reguleringen vil få for Investor Relations. De første udenlandske analyser og rundspørger ankom allerede i løbet af januar, hvor Danske Bank ligeledes afholdt et orienteringsmøde den 17. januar under overskriften ’Research and Corporate Access after MiFID II’. Her gav henholdsvis Thomas Steen Hansen, Global Head […]

Læs mere

30.01.2018

IR news trend from abroad – Maintaining credibility amid fake news

Abstracts from IR Update, November 2017 published by NIRI – the National Investor Relations Institute In the November issue of IR Update, which is published by the National Investor Relations Institute to its members, the feature article is concerned with the most recent trend – fake news (also known as alternative news, post truths etc.) […]

Læs mere

30.01.2018

Selskaber i shorting- stormvejr. Hvad gør man som IR?

Hvad kan man gøre, når selskabet er udsat for negativ aktivisme fra offensive hedgefonde? Læs om IR-chefs strategi Da Bavian Nordic-aktien for første gang kom under kraftig shortbelejring tilbage i sommeren 2016, satte det selskabet på en hård prøve: For hvordan skulle de håndtere, at hedgefonden Kerrisdale ikke blot havde shortet en relativt stor del […]

Læs mere

30.01.2018

Fake news og shorting – danske aktier er i søgelyset

Short-sælgere har for alvor fået øjnene op for det danske aktiemarked, og negativ aktivisme i form af offensiv påvirkning af et selskabs aktiecase er en stigende tendens.   I sommeren 2016 er Rolf Sass Sørensen, chef for Investor Relations hos Bavarian Nordic, på ferie i Sri Lanka, da han bliver ringet op af en dansk storinvestor […]

Læs mere

28.11.2017

Generalforsamlingen som vi kender den – en saga blot?

Generalforsamlingen står foran store ændringer, hvor virtuelle afviklinger kan få gennembrud Generalforsamlingen er den årligt tilbagevendende begivenhed for børsnoterede selskaber med bevågenhed fra aktionærerne. Men er tiden ved at løbe fra generalforsamlingen, som vi kender den, og vil fremtiden byde på markante ændringer? DIRF har talt med fagpersoner og virksomheder og sætter fokus på generalforsamlingen […]

Læs mere

28.11.2017

”Virtuel generalforsamling giver øget transparens”

Et ryk mod virtuelle generalforsamlinger vil øge transparens omkring selskaber og dermed aktie-casen. Særligt small-og midcapselskaber kan høste fordele, lyder det. Virtuelle generalforsamlinger kan øge transparensen omkring et selskab og dermed aktiecasen. Særligt small-og midcapselskaber vil kunne høste fordele. Sådan lyder meldingen fra Caspar Rose, professor på CBS med speciale inden for bl.a. corporate governance […]

Læs mere

31.10.2017

Effektivisering af årsrapporten

Hvad er de seneste trends indenfor udarbejdelse af årsrapporter? Hvordan gør dine ligesindede i andre virksomheder? Hvordan bliver processen mere effektiv? Det er nogen af de spørgsmål som Salgs- og marketingchef, Kim Kisbye, SkabelonDesign, kommer ind på i denne artikel. I SkabelonDesign hjælper vi årligt ca. 25 virksomheder med værktøjer til at udarbejde årsrapporter – […]

Læs mere

30.10.2017

Har du forholdt dig til digitaliseringsgraden af din årsrapport?

Hvor digital skal vores rapportering være? Hvordan får vi i højere grad integreret årsrapporten med vores hjemmeside? Kan vi i højere grad genbruge indholdet i årsrapporten? Og hvordan gør vi det bedst? –  Et uddrag af de mange spørgsmål, som diskuteres på de igangværende planlægningsmøder.Kort sagt, det er blevet tid til at sætte digitalisering på […]

Læs mere

30.10.2017

GENVEJE TIL DET GODE ÅRSRAPPORTOVERBLIK

Af Janus Bengtsson, kommunikationsrådgiver i Operate En af de tydeligste udviklinger i årsrapportformatet de seneste år er udbredelsen af overblikskapitlet på årsrapportens første sider, hvor de vigtigste resultater opsummeres for den travle eller bare knap så detaljeorienterede læser. Kapitlet går under mange forskellige navne (Highlights, At a glance, Overview etc.), men selvom udformningen af overblikskapitlerne […]

Læs mere

12.10.2017

Ny fremtid for IR – inspiration fra DIRFdagen

Aktivisme, ESG og MIFID II – udfordringer og muligheder for IR Flere og flere passive investorer, mere aktionæraktivisme, øget fokus på ESG-kriterier og ny regulering i form af MiFID II. Det er blot nogle af de udfordringer og muligheder, som IR står over for. DIRFdagen bød på en række oplægsholdere, som præsenterede indsigter på områderne. […]

Læs mere

11.10.2017

IR set fra C-suiten – sammendrag af Jacob Aarup-Andersens indlæg

Med en rolle som CFO i Danske Bank og en fortid som investeringsanalytiker og investment manager i UK har Jacob Aarup-Andersen et unikt indblik i Investor Relations – set både fra topchefens synspunkt i det børsnoterede selskab og som investor. Gennem oplægget gav han både indblik i Danske Banks IR-arbejde, inspiration og gode råd til […]

Læs mere

27.04.2017

Virksomheder og brands skabes af fortællinger – 10 væsentligste temaer

Flere og flere børsnoterede virksomheder udvikler fortællinger, der er målrettet de finansielle stakeholders. Den såkaldte equity story er blevet et væsentligt værktøj i kommunikationen om strategi, ledelse, forretningsmodel og værdiskabelse.

Af: Direktør, rådgiver og ekstern lektor Lars Sandstrøm, Corporate Relations

Læs mere