Aktiviteter

Medlemsmøde

25

Mar

Ordinær generalforsamling i DIRF

Dato:25/03/2021

Tid:10.30

Sted:Online

25

Mar

Ordinær generalforsamling i DIRF

Sted: Online

Agenda

DAGSORDEN:

1.    Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

2.    Godkendelse af foreningens regnskab for 2020 (Bilag 1: DIRF_Årsrapport_2020_WEB)

3.    Forslag til vedtægtsændringer
Ingen forslag, da bestyrelsen foreslår, at vedtægterne bibeholdes uændret (bilag 2: DIRF vedtægter)

4.    Fastsættelse af kontingent
Ingen forslag, da bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne bibeholdes uændret.
Det betyder, at kontingentet for C25/Large Cap-selskaber er DKK 14.000 årligt. For virksomheds-medlemmer i Mid Cap-indekset eller med mere end 10 ansatte er det årlige kontingent DKK 7.000. For Small og Micro Cap-selskaber og medlemmer med under fem ansatte er kontingentet DKK 3.500. Derudover tillader DIRF privat medlemskab til DKK 2.000 årligt.

5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen (bilag 3: Præsentation af bestyrelseskandidater 2021)
Claus I. Jensen, Head of Investor Relations, Danske Bank A/S; Anders Hjort, Head of Investor Relations, Simcorp A/S; Christian Lemvigh, Managing Partner, Corporate Matters, Christina Bastius Thomsen, Head of IR & CSR, Better Collective A/S,  Ellen Bjurgert, Vice President, Investor Relations, Coloplast A/S og Martin Raasch Egenhardt, Head of Investor Relations, Bang & Olufsen A/S genopstiller alle.
Maja Schou-Jensen, Senior Investor Relations Officer, A.P. Møller-Mærsk A/S genopstiller ikke.
I stedet foreslår bestyrelsen valg af:

  • Cristina Rønde Hefting, Head of Investor Relations, Huscompagniet A/S
  • Michael Harboe-Jørgensen, Head of Investor Relations, Maersk Drilling A/S

6.    Valg af revisor

7.    Eventuelt

Bilag er på DIRFs hjemmeside til gennemsyn senest 14 dage før generalforsamlingen.

DIRF vedtægter

TILMELDING

Bestyrelsen

Dagsorden annonceret d. 24. februar 2021 og opdateret den 10. marts 2021 med Årsrapport 2020, de fuldstændige forslag og præsentation af bestyrelseskandidaterne.

 

Tilbage