Aktiviteter

Eksternt arrangement

14

Jun

NIRF/Oslo Børs: Investor Relations Seminar

Dato:14/06/2017

Tid:09:30 - 15:00

Sted:Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, Oslo Atrium

14

Jun

NIRF/Oslo Børs: Investor Relations Seminar

Sted: Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, Oslo Atrium

Agenda

Indhold

IR – synlighet både internt og eksternt

NIRF (Norsk Investor Relations Forening) og Oslo Børs har gleden av å invitere ansatte som jobber med IR i børsnoterte selskaper, selskaper som er aktuelle for børsnotering, utstedere av obligasjonslån og rådgivere velkommen til en dag med påfyll av relevante og spennende tema.

Vi har valgt «IR – synlighet internt og eksternt» som tema for seminaret, og vil belyse dette gjennom presentasjoner som:

  • Hva er en god Equity Story?
  • Hvordan opprettholde og øke likviditeten i aksjen?
  • Digitalisation – food for thought
  • Intern og ekstern synlighet – la oss dele erfaringer

Vi vil i tillegg få et overordnet blikk på makrobildet ved inngang til sommeren 2017, samt børsdirektørens refleksjoner rundt utviklingen i børsverdenen. Som vanlig får vi også et innlegg om børsrett, denne gangen om hvordan vi kan forberede oss på Markedsmisbruksforordningen (MAR).

Vi håper å se deg på Bjørvika Konferansesenter 14. juni.

Program for dagen

Pris: Kr. 3.500 for medlemmer av NIRF og kr. 4.500 for andre deltakere.

KLIKK HER FOR PÅMELDING

Tilbage