Aktiviteter

Eksternt arrangement

02

Apr

Ledelsesløn og udviklingstendenser for aktieløn og -ejerskab for direktion og bestyrelse

Dato:02/04/2019

Tid:15.30 - 18.00

Sted:CBS, Råvarebygningen, s.20, Porcelænshaven 22, Frederiksberg

02

Apr

Ledelsesløn og udviklingstendenser for aktieløn og -ejerskab for direktion og bestyrelse

Sted: CBS, Råvarebygningen, s.20, Porcelænshaven 22, Frederiksberg

Agenda

Mød Ole Andersen, Bestyrelsesformand, Christian Frigast, Executive Chariman, Axcel, samt hør Søren Skov Larsen, Partner, EY, og Tue Østergaard, Managing Partner, ABG Sundal Collier give en status på udviklingen. 

Den langsigtede værdiskabelse er blevet et afgørende pejlemærke, for bestyrelser og blandt institutionelle investorer samt i debatten om selskabsledelse og virksomhedernes formål og ansvar generelt. Spørgsmålet er, om udviklingen inden for ledelsesløn og incitamentsprogrammer i tilstrækkelig grad understøtter fokus på langsigtet værdiskabelse?

Ved dette debatmøde gøres status på udviklingen i direktionsaflønning og bestyrelseshonorar i den børsnoterede verden. Med udgangspunkt i årsrapporterne fra 2018 og data om ledelsens direkte aktieejerskab stilles der skarpt på, hvad der karakteriserer løn- og incitamentsprogrammerne, og i hvilket omfang kortsigtet henholdsvis langsigtet værdiskabelse understøttes.

Analyserne perspektiveres med udsyn fra institutionelle investorer og bestyrelseslokalerne, og der gives bud på, hvad man fremadrettet skal forvente af ændringer i design og anvendelsen af incitamentsprogrammer.

TILMELDING

Mødet er arrangeret mellem Bestyrelsesforeningen og Finansforeningens Aktieudvalg: Jens Houe Thomsen, Holger Smitt, Kristian Hare, Claus Parum, Johnni Ulrich Jacobsen, Søren Mølbak, Patrik Setterberg, Thomas Skovbjerg.

 

Tilbage