Aktiviteter

Eksternt arrangement

18

Nov

Invitation til ESG møde i Odense og Århus 18. november

Dato:18/11/2019

Tid:8.30-11.00 & 13.30-16.00

Sted:Vandcenter Syd, Sankt Jørgens Gade, 5000 Odense + EY Århus, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus

18

Nov

Invitation til ESG møde i Odense og Århus 18. november

Sted: Vandcenter Syd, Sankt Jørgens Gade, 5000 Odense + EY Århus, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus

Agenda

GØR EN FORSKEL!

Vi har flere gange holdt ESG seminar i København i år – og interessen har været så stor, at vi har besluttet at afholde et seminar i Odense og et Århus med samme tema. Dermed kan vi tilbyde alle en mulighed for at deltage i denne meget vigtige agenda, hvilket vi er utrolig glade for kunne lade sig gøre.

Nasdaq Copenhagen har spillet en central og tidlig rolle i virksomhedernes arbejde med klima og bæredygtighed og ser det som en tendens, der er kommet for at blive. Som fondsbørs arbejder Nasdaq naturligt med transparens og gennemsigtighed, og her er ESG endnu et område, der skal styrkes, så investorer bliver klædt bedst muligt på til at træffe de mest kvalificerede investeringsvalg. Derfor skal ESG-data gøres mere tilgængelige.

Nasdaq Copenhagen, FSR – danske revisorer og Finansforeningen/CFA Society Denmark har lanceret 15 ESG-hoved- og nøgletal, som virksomheder med fordel kan bruge i deres ESG-rapportering. Der gives konkrete metoder til, hvordan du kommer frem til nøgletal inden for miljø/klima, det sociale område samt inden for god selskabsledelse. Alle tre organisationer anbefaler virksomheder at afrapportere på disse tal, så investorer og analytikere kan bruge tallene til at screene potentielle investeringer.

Program – Odense 18. november

08:30 – 09:00
Ankomst og registrering – Vandcenter Syd, Sankt Jørgens Gade, 5000 Odense

09:00 – 09:10
Velkommen
Birgitte Mogensen Formand, CSR Udvalget, FSR – danske revisorer

09:10 – 09:30
’ESG hoved-og nøgletal i årsrapporten’ – Hvad indebærer de 15 nøgletal?
Birgitte Mogensen Formand, CSR Udvalget, FSR – danske revisorer

09:30 – 09:50
Hvilken værdi giver det at rapportere på ESG-data?
Carsten Borring Head of Listing & Capital Markets, Nasdaq Copenhagen

09:50 – 10:10
Hvilken motivation har et børsnoteret selskab for at arbejde med ESG-nøgletal?
Kasper Okkels VP Business Development Strategy & IR, Schouw & Co.

10:10 – 10:30
Hvorfor arbejde med ESG-nøgletal som unoteret virksomhed?
Mads Leth Direktør, Vandcenter Syd

10:30 – 10:55
Dialogskabende paneldebat – Værdi, udbredelse og anvendelse. Hvordan giver vi ESG-nøgletallene et nyk opad?
Mads Leth Direktør, Vandcenter Syd
Kasper Okkels VP Business Development Strategy & IR, Schouw & Co.
Carsten Borring Head of Listing & Capital Markets, Nasdaq Copenhagen

10:55 – 11:00
Tak for i dag
Birgitte Mogensen Formand, CSR Udvalget, FSR – danske revisorer
Carsten Borring Head of Listing & Capital Markets, Nasdaq Copenhagen

Tilmelding Odense

 

Program – Århus 18. november

13:30 – 14:00
Ankomst og registrering – EY Århus, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus

14:00 – 14:10
Velkommen til EY
Carina Ohm Associate Partner, EY

14:10 – 14:30
ESG hoved-og nøgletal i årsrapporten’ – Hvad indebærer de 15 nøgletal?
Birgitte Mogensen Formand, CSR Udvalget, FSR – danske revisorer

14:30 – 14:50
Hvilken værdi giver det at rapportere på ESG-data?
Carsten Borring Head of Listing & Capital Markets, Nasdaq Copenhagen

14:50 – 15:10
Hvilken motivation har et stort børsnoteret selskab for at arbejde med ESG-nøgletal?
Kasper Okkels VP Business Development Strategy & IR, Schouw & Co

15:10 – 15:30
Hvorfor arbejde med ESG-nøgletal som unoteret virksomhed?
Anna Csonka External Reporting Manager, Arla Foods

15:30 – 15:55
Dialogskabende paneldebat – Værdi, udbredelse og anvendelse. Hvordan giver vi ESG-nøgletallene et nyk opad?
Kasper Okkels VP Business Development Strategy & IR, Schouw & Co
Carina Ohm Associate Partner, EY
Carsten Borring Head of Listing & Capital Markets, Nasdaq Copenhagen

15:55 – 16:00
Tak for i dag
Birgitte Mogensen Formand, CSR Udvalget, FSR – danske revisorer
Carsten Borring Head of Listing & Capital Markets, Nasdaq Copenhagen

Tilmelding Århus

Vi glæder os til at se jer og være med til at give denne vigtige dagsorden et skub i den rigtige retning.

Vel mødt – Carsten Borring
Nasdaq Copenhagen

 

*Et selskabs værdi kan ikke kun baseres på finansielle informationer og finansielle data. Vi ser flere og flere eksempler på, at investorer og analytikere bruger ESG-data i deres vurdering af selskabers værdiskabelse og i analysen af selskabets langsigtede vækstmuligheder. Derfor er det afgørende, at professionalisere ESG-data og sikre, at data er let tilgængelig for investorerne. De 15 forslag, der lander nu, står på skuldrene af den ESG-guide Nasdaq lancerede første gang i 2017 og opdateret i maj 2019 – se mere her . Forslagene skal ses som en spidsformulering af det eksisterende Nordiske set-up over, hvad danske børsnoterede selskaber kan inkludere i årsrapporten. 

Læs publikationen ’ESG- hoved og nøgletal i årsrapporten’ her
Read the Guide ‘ESG key figures in the annual report’ here

Tilbage