Aktiviteter

Medlemsmøde

26

Mar

Ordinær generalforsamling i DIRF

Dato:26/03/2020

Tid:15.00 - 16.00

Sted:Telefonmøde

26

Mar

Ordinær generalforsamling i DIRF

Sted: Telefonmøde

Agenda

Referat fra generalforsamlingen

DAGSORDEN:

 1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 2. Godkendelse af foreningens regnskab for 2019 (bilag 1)
 3. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 2)
  Ingen forslag, da bestyrelsen foreslår, at vedtægterne bibeholdes uændret jf. bilag 2
 4. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår en mindre stigning af kontingentet med 3,7% for alle kontingentsatser, så kontingentet for Large Cap selskaber forhøjes til DKK 14.000 årligt. For virksomheds-medlemmer i Mid Cap-indekset eller med mere end 10 ansatte bliver det årlige kontingent DKK 7.000. For Small og Micro Cap-selskaber og medlemmer med under fem ansatte er kontingentet DKK 3.500. Derudover tillader DIRF privat medlemskab til DKK 2.000 årligt.
  Begrundelse:
  Det årlige kontingent for medlemskab af DIRF har siden 2015 været uændret. Så for at følge med den almindelige prisudvikling samtidig med, at DIRFs aktiviteter og services ønskes fastholdt og yderligere udviklet, foreslår bestyrelsen denne mindre stigning, så alle virksomheder fortsat har incitament til at være medlem af interesse- og netværksforummet.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Bilag 3 – Præsentation af bestyrelseskandidater 2020)
  Claus I. Jensen, Danske Bank A/S; Anders Hjort, Simcorp A/S; Christian Lemvigh, Corporate Matters, Christina Bastius Thomsen, Investor Relations Manager, Better Collective A/S og Ellen Bjurgert, Vice President, Investor Relations, Coloplast A/S genopstiller alle. Martin Kjær Hansen, ISS A/S genopstiller ikke.
  I stedet foreslår bestyrelsen valg af:
  – Maja Schou-Jensen, Senior Investor Relations Officer, A.P. Møller-Mærsk A/S
  – Martin Raasch Egenhardt, Investor Relations Director, Bang & Olufsen A/S
  En nærmere beskrivelse af samtlige kandidater, der opstiller til bestyrelsen, findes i bilag 3.
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Bilag er på DIRFs hjemmeside dirf.dk til gennemsyn senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Dagsorden annonceret den 24. februar 2020 og opdateret den 10. marts 2020 med de fuldstændige forslag og præsentation af bestyrelseskandidaterne.

Tilbage