Aktiviteter

Medlemsmøde

29

Mar

DIRF ordinær generalforsamling 2019

Dato:29/03/2019

Tid:10.00-11.00

Sted:Better Collective, Toldbodgade 12, 1253 København K

29

Mar

DIRF ordinær generalforsamling 2019

Sted: Better Collective, Toldbodgade 12, 1253 København K

Agenda

Referat_GF_2019

DIRF vedtægter_ 2019

DAGSORDEN:

 1.  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 2.  Godkendelse af foreningens regnskab for 2018 (Bilag 1 – DIRF_AR18)
 3.  Forslag til vedtægtsændringer (Bilag 2 – Vedtægter_med ændringsforslag til GF 2019)Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne opdateres jf. bilag 2 
 4.  Fastsættelse af kontingentBestyrelsen foreslår ny kontingentstruktur, hvor kontingentet for Large Cap selskaber forbliver uændret på DKK 13.500. For virksomhedsmedlemmer i Mid Cap-indekset eller med mere end 10 ansatte er det årlige kontingent DKK 6.750. For Small og Micro Cap-selskaber og medlemmer med under fem ansatte er kontingentet DKK 3.375. Derudover tillader DIRF fortsat privat medlemskab til DKK 2.000 årligt.

   Begrundelse:
  Det årlige kontingent for medlemskab af DIRF har siden 2015 været uændret. Da DIRFs aktiviteter og services har kunnet fastholdes og udvikles, og DIRF de forgangne tre år har haft overskud på årets resultat, foreslår bestyrelsen en ny kontingentstruktur, så mindre virksomheder har større incitament til at være medlem af interesse- og netværksforummet.

 5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen (Bilag 3 – Præsentation af bestyrelseskandidater 2019)Claus I. Jensen, Danske Bank A/S; Anders Hjort, Simcorp A/S; Martin Kjær Hansen, ISS A/S; Christian Lemvigh, Corporate Matters genopstiller alle.

  Iben Steiness, Carlsberg; Hanne Leth Hillman, Nanovi A/S, Michael von Bülow, VP Investor Service; Camilla Lydom, Athena Investments A/S genopstiller ikke.

  I stedet foreslår bestyrelsen valg af:

  Christina Bastius Thomsen, Investor Relations Manager, Better Collective A/S
  Ellen Bjurgert, Vice President, Investor Relations, Coloplast A/S

  En nærmere beskrivelse af samtlige kandidater, der opstiller til bestyrelsen, findes i bilag 3.

 6.  Valg af revisorFlemming O. Nielsen, DSV A/S genopstiller
 7.  Eventuelt

Bilag lægges op på DIRFs hjemmeside www.dirf.dk til gennemsyn senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Valby, d. 27. februar 2019

Dagsorden_ordinær generalforsamling_2019

Dagsorden inkl. bestyrelsens forslag_opdateret pr. 15.3.19

Tilbage