Aktiviteter

Eksternt arrangement

25

Mar

Improving ESG Rating Performance – invitation

Dato:25/03/2019

Tid:14-17

Sted:København

25

Mar

Improving ESG Rating Performance – invitation

Sted: København

Agenda

Den kommende EU-lovgivning for bæredygtige investeringer, FN’s Verdensmål, TCFD og Nasdaq’s ESG-rapporteringsvejledning – de seneste års udvikling, og særligt de finansielle skandaler, efterlader ingen tvivl om, at ESG vil få stigende betydning for virksomhedernes rating.

På fire workshopsessioner startende d. 4. marts udveksler virksomheder og investorer under kyndig bistand fra førende eksperter viden om og erfaringer med ESG-ratings under emnerne: Data (2 møder), Engagement og Investment Efficacy. Målgruppen for sessionerne er IR, CSR/HR, CEO/CFO og bestyrelser på den ene side og på den anden ESG-investorer, raters/agents og rådgivere.

Vejledningen, der udkommer på engelsk og har fået arbejdstitlen ”Improving ESG Ratings”, skal hjælpe virksomheder og investorer til at finde de bedste match, og derfor sigter sessionerne mod krydsfeltet mellem de to parter.

Sessionerne indledes med inspirationsindlæg ved et stærkt hold af eksperter inden for de enkelte mødeemner:

4. marts: Get your data right v/ CEO, Lead Researcher, PhD Jane Thostrup Jagd Jane Thostrup Jagd, Center for ESG Research

  • Formøde: Sådan performer C25 på ESG-rating v/ Journalist/Redaktør Joachim Kattrup, Økonomisk Ugebrev Ledelse og Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar

25. marts: Optimizing data v/ Head of SRI Søren Larsen, Nykredit
8. april: Engage v/ Senior Engagement Manager Stina Nilsson, GES International
29. april: Investment efficacy v/ navn på vej

Slutproduktet er 1. udkast til en ny dansk vejledning i ESG-rating: ”The Rating Guideline – A Guideline for Improving ESG Rating Performance”, som udgives på engelsk sidst på efteråret under CSR LINK i samarbejde med Center for ESG Research og ESG Matters. Inden udgivelsen kvalificeres vejledningen gennem et erhvervsfremstød til London i juni og et rundbordsmøde med bred deltagelse fra centrale aktører i september.

Rating-vejledningen er deltagernes bud på, hvordan virksomheder bør rates ud fra deres ESG-performance. Vejledningen vil således være et stærkt signal til omverden, men kan desuden understøtte de interne drøftelser omkring prioritering af ESG hos investorer såvel som investees.

Møderne afholdes kl. 14 – 17 i Københavnsområdet.  Vil du gerne deltage i sessioner, kan du kontakte Jens Prebensen, jp@csr-link.dk

Sessionerne støttes af DIRF – Dansk Investor Relations Forening.

CSR LINK Improving ESG Ratings – Workshop invitation 2019

Tilbage