Aktiviteter

Eksternt arrangement

28

Apr

CFA webinar: Covid-19 – Nye tematiske trends og hvad med investeringspsykologien?

Dato:28/04/2020

Tid:10.00-11.30

Sted:Webinar

28

Apr

CFA webinar: Covid-19 – Nye tematiske trends og hvad med investeringspsykologien?

Sted: Webinar

Agenda

Covid-19 krisen skabte med et knipseslag enorme udfordringer for de globale finansielle markeder og testede prompte de underliggende investeringspsykologier. Både den store depression i 30’erne og Finanskrisen er efterfølgende blevet udråbt til små skvulp sammenlignet de potentielle eftervirkninger af pandemien.
Daglige udfordringer med eksempelvis prisfastsættelse og risikostyring optager mange markedsdeltagere og risikerer at fjerne fokus på de måske nye langsigtede investeringstrende.

Vi har derfor inviteret Morten Springborg, temaspecialist fra C Worldwide til at give hans vurdering af, hvordan den nye verden måske ser ud på den anden side af krisen. Skal vi forvente at fusionen af finans- og pengepolitik er midlertidig eller permanent? Hvilken effekt vil offentlig støtte have på virksomhedernes langsigtede kapitalallokering? Hvilke forretningsmodeller er bedst og dårligst rustet til at håndtere ændret forbrugsadfærd og fragmenterende forsyningskæder?

Udover Morten Springborg, har professor i Finansiering Kasper Meisner Nielsen fra CBS takket ja til at dele sin indsigt omkring, hvordan investeringsadfærden under og efter Covid-19 krisen sandsynligvis har udviklet og vil udvikle sig? Har de institutionelle og private investorer adfærdsmæssigt lært fra tidligere erfaringer? Hvordan har investorerne håndteret den voldsomme volatilitet? Hvis både den globale økonomi og den globale sundhed er udfordret, hvilke biases skal vi i særlig grad notere os? Hvilke nye adfærdsmønstre kan vi møde og som udspringer af, at vigtigheden af systemisk integration som kriserespons formentlig vejer tungere relativt til det enkelte selskab?

Det er nogle af de spørgsmål som vores foredragsholdere vil belyse på vores webinar.

Program

10:00 – Velkomst og mødeinstruktioner

Michael Albrechtslund, Direktør, Finansforeningen/CFA Society Denmark

10:05 – Behavioral Finance og Covid-19

Kasper Meisner Nielsen, Ph.D., professor i finansiering ved Copenhagen Business School

10:35 – Spørgsmål til Kasper Meisner Nielsen

10:45 – Nye tematiske trends efter Covid-19

Morten Springborg, cand. polit., temaspecialist hos C Worldwide

11:15 – Spørgsmål til Morten Springborg

11:25 – Afrunding og tak for i dag

TILMELDING

Zoom Webinar – alle tilmeldte deltagere modtager en mail med link til deltagelse kort inden mødet.

Tilbage