Aktiviteter

Eksternt arrangement

12

Feb

DIRFdag 2010

Dato:12/02/2010

Tid:00:00 - 00:00

12

Feb

DIRFdag 2010

Sted:

Agenda

oredragsholdere

 • Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank
 • Stine Bosse, koncernchef i TrygVesta
 • Morten W. Langer, CEO og chefred. på bla. Nyhedsbrev for Bestyrelser
 • Morten Mosegaard Christensen, Head of Corporate Solutions, Danske Bank
 • Karsten Søndermølle, porteføljemanager hos SEB.
 • Ole Madsen, Kommunikationsdirektør i Spar Nord Bank
 • Per Jørgensen, Aktiechef, Investering & Tryghed
 • Peter Kondrup, Vice President, Investor Relations, Carlsberg
 • Lars Sandstrøm, chefrådgiver, Bysted
 • Lucy Newcombe, Corporate Communications Director, Computershare

Indhold

VELKOMMEN OG ÅBNING AF KONFERENCEN

Velkomst v. Michael von Bülow, Danisco, formand for DIRF

Ordstyrer: Ole Søeberg, bestyrelsesmedlem i DIRF

 

HVAD SÆTTER IR PÅ DAGSORDENEN? 

DEN EKSTERNE VIRKELIGHED: MAKROØKONOMISKE TRENDS

Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank

Præsentation

De seneste år har været præget af den største finansielle og økonomiske krise i mands minde. Danske Banks cheføkonom, Steen Bocian, vil give sit og bankens bud på udviklingen over de kommende år i såvel ind- som udland. Er vi på vej op af det hul, der blev sæået i forbindelse med finanskrisen, eller er der blot tale om en pause i krisen.


DEN INTERNE VIRKELIGHED: IR-TRENDS

Stine Bosse, koncernchef i TrygVesta

Præsentation

Stine Bosse fortæller om sine erfaringer, både som leder og som bestyrelsesmedlem, om betydningen af samspillet mellem ledelse, bestyrelse og IR. Hvordan påvirker ændringer i love og anbefalinger indenfor corporate governance IR-arbejdet? Har bestyrelserne i de danske selskaber kompetencen i relation til de fremtidige krav i forhold til fx risikostyring, kapitalkrav og rapportering?


IR PÅ TOPPEN

BESTYRELSENS DELTAGELSE I IR-ARBEJDET

Morten W. Langer, CEO og chefred. på bla. Nyhedsbrev for Bestyrelser

Præsentation

Generelt må det antages, at der er en tendens til, at bestyrelsen kommer til at spille en stadig vigtigere rolle i relation til IR-arbejdet. Bestyrelsen træder mere i karakter og involverer sig mere i opgaverne, hvilket bl.a. afspejles af de styrkede fagkompetencer, vi ser i disse år. Fordelingen kan dermed forrykke sig fra direktion til bestyrelse, særligt på udvalgte felter.

 

MENINGSFULD RAPPORTERING AF RISIKOFORHOLD SET I RELATION TIL STRATEGI/FORRETNINGSMODEL

Morten Mosegaard Christensen, Head of Corporate Solutions, Danske Bank

Præsentation

Udviklingen i den globale økonomi har i den seneste tid sat risiko og virksomhedernes håndtering af risice på dagsordenen – men hvordan kommunikeres der meningsfyldt om dette? Typisk arbejds der med risikostyring på mange niveauer med virksomhedens strategi og forretningsmodel som udgangspunkt – men hvilke elementer er centrale i virksomhedens eksterne kommunikation?


INVESTORERNES KRAV OG INFORMATIONSBEHOV I RELATION TIL KAPITALSTRUKTUR OG UDLODNINGSPOLITIK

Karsten Søndermølle, porteføljemanager hos SEB.

Præsentation

Hvordan ser den optimale kapitalstruktur ud? Foretrækker investorerne udbytte og/eller aktietilbagekøb? Hør hvordan nogle af Danmarks skarpeste professionelle investorer ser på kapitalstruktur og udlodningspolitik, og hvordan virksomhederne optimalt bør agere og

ommunikere i denne forbindelse.


PRAKTISK EKSEMPEL – NÅR IR KOMMER PÅ DAGSORDENEN

Ole Madsen, Kommunikationsdirektør i Spar Nord Bank

Præsentation

Et er anbefalinger, noget andet er praksis. Hør Spar Nords syn på bestyrelsens deltagelse i IR arbejdet, hvordan banken rapporterer den samlede risikoprofil og hvordan de møder omverdenens informationsbehov ift. kapitalstruktur og udbyttepolitik.


SEKTION 3 – SPOR 1 – IR I ØJENHØJDE

PRIVATE AKTIONÆRER: HVORDAN PLEJES DEN PRIVATE AKTIONÆRBASE?

‘DEN GODE HISTORIE’ – FANG DE PRIVATE INVESTORERS INTERESSE

Per Jørgensen, Aktiechef, Investering & Tryghed

Præsentation

Per Jørgensen er i sit daglige arbejde tæt på både de private aktionærer og de store investorer. Indlægget vil belyse, hvori forskellen mellem de private og de institutionelle investorer består, og hvorfor man ikke bare kan tage sin standard kvartalspræsentation med til de private aktionærer. Kort sagt: Hvilken aktiehistorie skal man fortælle for at tiltrække private aktionærer?

 

ERFARINGER MED PRIVATE AKTIONÆRER 

 • Auriga og Cheminova, Kurt Pedersen Kaalund, adm. direktør Præsentation
 • Danisco, Michael von Bülow, VP for Communications and Investor Relations Præsentation
 • NeuroSearch, Hanne Leth Hillman, Director of Investor & Capital Market Relations.  Præsentation

Diskussion og afstemning


SEKTION 3 – SPOR 2 – IR I ØJENHØJDE

UDENLANDSKE AKTIONÆRER: ROADSHOWS OG ADR-PROGRAM

 

CARLSBERG HAR VALGT AT SPONSORERE ET ADR-PROGRAM – HVORFOR?

Peter Kondrup, Vice President, Investor Relations, Carlsberg

Præsentation

En ADR er en kvittering for en aktie i en ikke-U.S. virksomhed. ADR’s er prissat i U.S.-dollar og handles på en U.S.-børs med det formål at tillade investorer at købe og sælge aktier i en ikke-U.S. virksomhed på nøjagtig samme måde, som de køber og sælger fra en U.S. virksomhed.

 

PLANLÆGNING OG ORGANISERING AF ROADSHOWS – HVORDAN SIKRES OPTIMAL UDNYTTELSE AF BÅDE IR OG TOPLEDELSENS TID? 

 • Danske Bank, Martin Gottlob, Head of Investor Relations Præsentation
 • IC Companys, Thomas Rohold, Investor Relations Manager Præsentation
 • FLSmidth, Pernille Friis Andersen, Head of Corporate Communications & IR.
  Præsentation

SEKTION 4 – IR I CYBERSPACE

 

SOCIALE MEDIER OG RISIKOEN FOR WEB ATTACK

Lars Sandstrøm, chefrådgiver, Bysted

Præsentation

Lars Sandstrøm giver en opdatering af brugen af sociale medier og netværk, der i stigende grad bliver anvendt af virksomheder, der ønsker at styrke deres kommunikation med en bred kreds af interessenter. Men er disse nye medier også et brugbart værktøj i IR-funktionen ? Oplægget præsenterer de nye muligheder for digital investor-kommunikation, og giver danske og internationale eksempler på, hvordan Facebook, Twitter og virksomhedernes egne sociale netværk og blogs anvendes til at offentliggøre og perspektivere selskabernes finansielle nyheder.

 

Lucy Newcombe, Corporate Communications Director, Computershare

Præsentation

Lucy Newcombe will talk about how social media has facilitated the rise of shareholder activism and affected corporate actions. She will offer practical advice for IROs about how to be ready for an attack or to run a campaign overnight, using her recent experience of running a social media campaign to change a decision made by the UK Government and Computershare’s extensive experience of fighting proxy battles via its subsidiary, Georgeson.

Tilbage