Aktiviteter

Eksternt arrangement

10

Apr

DIRFdag 2009

Dato:10/04/2009

Tid:00:00 - 00:00

10

Apr

DIRFdag 2009

Sted:

Agenda

Foredragsholdere

  • Jeff Morgan, President and CEO, National Investor Relations Institute (NIRI)
  • Ole Søeberg, IR Director, TrygVesta
  • Sasja Beslik, Nordic Head of SRI, Nordea, Sweden
  • Lars Lundegaard, SVP, Technical Department
  • Hans Bøving, Head of Corp. Communications, NORDEN
  • Jørgen Fischer Ravn, Partner, Impact Communications
  • Per Plotnikof, IR Manager, ALK-Abelló
  • Peter Wenzel Kruse, Senior Vice President, Group Coummunications, Vestas
  • Bjørn Sibbern, Adm. direktør, NASDAQ OMX, København
  • Jan Bylov, Chief Analyst, Nordea Markets

Indhold

Program

Velkomst

Michael von Bülow, Danisco, formand for DIRF

Moderator

Thomas Einfeldt, Einfeldt Kommunikation, medlem af DIRF’s bestyrelse.


SEKTION 1 – IR I KRISETIDER

IR UNDER FORVANDLING

Download præsentation | Webcast

Jeff Morgan, President and CEO, National Investor Relations Institute (NIRI)

Udviklingen på de globale finansielle markeder og relationerne mellem virksomhederne og investorerne udvikler sig i et meget hastigt tempo. Disse forandringer kræver, at vi som IR-aktører er opmærksomme, smidige og omstillingsparate i forhold til investorernes ændrede behov. Jeff Morgan vil præsentere de seneste tendenser og fremlægge sit syn på, hvordan vi bør agere i krisetider, og hvordan vi kommunikerer et finansielt budskab, der kan forstås af investorerne.

IR I FARLIGT FARVAND

Download præsentation | Webcast

Ole Søeberg, IR Director, TrygVesta

Ole Søeberg fortæller om TrygVestas IR-arbejde før den økonomiske nedtur og fokuserer særligt på de udfordringer, krisen har skabt for IR-arbejdet i TrygVesta. Hvordan har krisen påvirket aktionærerne, hvilke budskaber og fokusområder er aktuelle i forhold til peers, og hvad vil TrygVesta fokusere på i 2010 i IR-regi.


SEKTION 2 – IR-KLIMA

ANSVARLIG INVESTERING

Download præsentation | Webcast

Sasja Beslik, Nordic Head of SRI, Nordea, Sweden

På et tidspunkt hvor den finansielle sektor har mistet en del af sin troværdighed, er ansvarlige investeringer den eneste langsigtede og levedygtige strategi. Det er ikke længere et valg, om man ønsker at inddrage miljømæssige, sociale og etiske forhold i sin investeringsstrategi, men snarere en forudsætning for et solidt langsigtet afkast.

CSR- OG KLIMAINDSATSEN I KRISETID

Download præsentation | Webcast

Lars Lundegaard, SVP, Technical Department og

Hans Bøving, Head of Corp. Communications, NORDEN

Klimapolitiske beslutninger og miljøtiltag har stor betydning for NORDENs aktiviteter. Lars Lundegaard og Hans Bøving fortæller om rederiets strategiske overvejelser og konkrete indsats på klima og miljøområdet – resultaterne, udfordringerne, interessenternes reaktioner og de nødvendige prioriteringer foranlediget af krisen.


SEKTION 3 – OPTIMERING AF IR-RESSOURCER

AKTIEMARKEDET BUGNER AF INFORMATION – BRUG DEN!

Download præsentation | Webcast

Jørgen Fischer Ravn, Partner, Impact Communications

Aktiemarkedsinformation som fx feedback fra møder, analytiker previews, estimater og kommentarer til resultater kan bruges til at optimere IR-indsatsen. Jørgen Fischer Ravn præsenterer resultater fra en undersøgelse, hvor anvendelsen af disse informationer blandt børsnoterede danske selskaber er blevet kortlagt.

LEAN IR ER GOD IR

Download præsentation | Webcast

Per Plotnikof, IR Manager, ALK-Abelló

God IR bør måles på bidraget til en effektiv prisdannelse på selskabets aktie. Per Plotnikof gennemgår hvordan man med inspiration fra LEANfilosofi en kan reducere tidsanvendelsen på interne processer og dermed fokusere på de aktiviteter, som skaber værdi for aktiemarkedet.

ER PLANLÆGNING SPILD AF TID?

Download præsentation | Webcast

Peter Wenzel Kruse, Senior Vice President, Group Coummunications, Vestas

Finanskalenderen førte til IR-hjulet. Er planlægning et udtryk for effektiv tidsanvendelse, eller er planlægning kun mulig i teorien – og dermed spild af tid – når man betragter aktiemarkedets foranderlighed? Vestas IR-aktiviteter er mange og spænder vidt fra lokale events til fantasifulde internationale begivenheder. Peter Wenzel Kruse sætter fokus på optimering af tid.


SEKTION 4 – PRISDANNELSE PÅ AKTIEMARKEDET

ALGORITMEHANDEL

Download præsentation | Webcast

Bjørn Sibbern, Adm. direktør, NASDAQ OMX, København

I dag foregår op mod 30 % af handlen på NASDAQ OMX Nordic via algoritme handel, og tendensen ser ud til at være opadgående. Bjørn Sibbern giver et indblik i, hvordan det foregår, og hvad det rent faktisk betyder for det noterede selskab, at handlen fl ytter fra manuel håndteret til at blive mere og mere automatiseret.

HYSTERISKE KÆLLINGER ELLER RATIONELLE INVESTORER

Download præsentation | Webcast

Jan Bylov, Chief Analyst, Nordea Markets

Er kapitalmarkederne kendetegnet ved investorer, der træffer rationelle beslutninger eller drives de i langt højere grad af markedspsykologi og fl okmentalitet? Jan Bylov, der er en af Danmarks førende eksperter inden for adfærdsbetinget økonomi, vil i sit indlæg give os et indblik i markedspsykologien og dens betydning for investorernes beslutningsprocesser, herunder også eksempler på god og dårlig investoradfærd.


DIRF BROKER AWARD 2009

Download præsentationPressemeddelelse | Webcast

DBA-udvalget i DIRF offentliggør resultaterne fra de fem kategorier:

• DIRF Broker Award Grand Prix 2009

• Bedst til analyse af NASDAQ OMX C20-selskaber 2009

• Bedst til analyse af ikke-NASDAQ OMX C20-selskaber 2009

• Bedst til at arrangere investormøder 2009

• Bedste ikke-nordiske broker 2009

Tilbage