Aktiviteter

Medlemsmøde

21

Mar

DIRF ordinær generalforsamling 2017

Dato:21/03/2017

Tid:15:00 - 16:00

Sted:DIRF, OfficeHotel, Høffdingsvej 34, 2500 Valby

21

Mar

DIRF ordinær generalforsamling 2017

Sted: DIRF, OfficeHotel, Høffdingsvej 34, 2500 Valby

Agenda

Indhold

DAGSORDEN:

 1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 2. Godkendelse af foreningens regnskab for 2016 (bilag 1)
 3. Forslag til vedtægtsændringer
  Der er ingen forslag til ændringer.
 4. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at kontingentet i 2017 fastholdes uændret.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Flemming O. Nielsen, DSV A/S; Iben Steiness, Carlsberg A/S; Anders Hjort, Simcorp A/S;
  Martin Kjær Hansen, ISS A/S; Martin Raasch Egenhardt, Nets A/S og Michael von Bülow, VP Investor Services genopstiller alle.

  Dorte Samuelsen, Guidance og Hanne Leth Hillman genopstiller ikke.
  I stedet foreslår bestyrelsen valg af:
  – Camilla Lydom, Greentech A/S
  – Christian Lemvigh, Corporate Matters

  Præsentation af bestyrelseskandidaterne (bilag 2)

 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen
Vedtægter

Tilbage