Aktiviteter

Eksternt arrangement

12

Sep

Nasdaq børsforum: Hvordan skaber vi et aktiemarked for de mange?

Dato:12/09/2019

Tid:8-12.00

Sted:Børsbygningen, Slotsholmsgade

12

Sep

Nasdaq børsforum: Hvordan skaber vi et aktiemarked for de mange?

Sted: Børsbygningen, Slotsholmsgade

Agenda

Formålet er at sætte investeringskulturen på dagsordenen. Dels fordi, vi mener at der er positive samfundseffekter forbundet med øgede investeringer i modsætning til passiv opsparing, og dels fordi der før, under, og efter valget har været meget lidt fokus på behovet for en aktiv og levende investeringskultur. En stærkere investorkultur vil alt andet lige øge børsnoterede selskabers mulighed for at tiltrække langsigtet, risikovillig kapital over børsmarkedet.

Mere information

TILMELDING

 

Tilbage