DIRF mener

16.03.2020

“Børspolitiet” tillader ratslør i prognoserne – pga. usikkerhed om coronavirus

Virksomheder bokser med, hvor meget ratslør og usikkerhed de må lægge ind i deres prognose. Finanstilsynet og fondsbørsen giver dem lov til at være meget usikre på fremtiden. Link til artikel Den enorme usikkerhed, som coronaudbruddet skaber, gør det mere end almindeligt vanskeligt for de børsnoterede virksomheder at fortælle markedet, hvad de forventer af deres […]

Læs mere

11.10.2018

Udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven m.m. – DIRF høringssvar

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelse af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. Dansk Investor Relations Forening (DIRF) takker for muligheden for at komme med bemærkninger og kommentarer til det fremsendte udkast til forslag. Til det fremsendte lovforslag har […]

Læs mere

30.08.2017

Høring af reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse – DIRF høringssvar

DIRF har afgivet høringssvar til udkastet til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse. Link til : Dirf_høringssvar reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Høringsbrev_rev. Anbefalinger for god Selskabsledelse  

Læs mere

10.03.2017

Hvornår er oplysninger i finansielle rapporter intern viden? – DIRF høringssvar

DIRF har flere gange opfordret Finanstilsynet til større klarhed på området, da mange selskaber med MAR er usikre på, hvornår der opstår intern viden i forbindelse med udarbejdelse af finansielle rapporter, og hvordan denne viden skal håndteres. Læs DIRFs høringsvar og kommentarer.

Af: Dorte Samuelsen, partner og kommunikationsrådgiver, Guidance

Læs mere

18.12.2015

Høringssvar ang. kapitalmarkeder, værdipapirhandel mv.

Høring over udkast til forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder og udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v.

Af: Dorte Samuelsen – Partner – Guidance

Læs mere

26.08.2015

Nye oplysningsforpligtelser – DIRF har afgivet høringssvar

I april 2015 vedtog Folketinget en ændring af lov om værdipapirhandel m.v. som følge af gennemførelsen af en række ændringer i gennemsigtighedsdirektivet. Flere af disse ændringer har også betydning for indholdet af udstedernes oplysningsforpligtelser, og Finanstilsynet sendte en ny udstederbekendtgørelse i høring hen over sommeren.

Af: Dorte Samuelsen, Partner hos Guidance

Læs mere

03.08.2015

DIRF høringssvar om udstederes oplysningsforpligtelser

DIRFs høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser.

Af: Dorte Samuelsen – Partner – Guidance

Læs mere

20.10.2014

DIRF høringssvar om ændring af værdipapirhandelslov

DIRFs høringssvar til udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love

Af: Dorte Samuelsen – Partner – Guidance

Læs mere

10.07.2014

Offentliggørelse af års- og delårsrapporter

Af: Dorte Samuelsen – Guidance

Læs mere

10.07.2014

Offentliggørelse af års- og delårsrapporter

Af: Dorte Samuelsen – Guidance

Læs mere

21.03.2014

Frihed til at vælge sprog en fordel i årsrapportering

I Børsen den 21. marts 2014 har DIRF’s bestyrelse ved Lars Møller et debatindlæg om lovændringen, der åbner op for, at virksomhederne kun udgiver årsrapporter på engelsk.

Af: DIRF’s bestyrelse v. Lars Møller, formand

Læs mere

21.03.2014

Frihed til at vælge sprog en fordel i årsrapportering

I Børsen den 21. marts 2014 har DIRF’s bestyrelse ved Lars Møller et debatindlæg om lovændringen, der åbner op for, at virksomhederne kun udgiver årsrapporter på engelsk.

Af: DIRF’s bestyrelse v. Lars Møller, formand

Læs mere

06.11.2013

DIRF høringssvar til FT ang. oplysningsforpligtelser

DIRF har gennemgået bekendtgørelsen om udstederes oplysningsforpligtelser – vedr. danske virksomheder mulighed for at aflægge årsrapport, halvårsrapporter og kvartalsrapporter udelukkende på engelsk.

Af: Dorte Samuelsen

Læs mere

01.10.2011

IR-møder med analytikere og investorer – Best Practice

Analytikernes og investorernes viden om og forståelse for en virksomheds situation, risici og potentiale er afgørende for en fair prisfastsættelse af aktien.

Læs mere

01.07.2011

DIRF om Vejledning om § 27 i lov om værdipapirhandel

Vejledning om § 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedere af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked.

Læs mere

01.01.2010

DIRF om implementering af ny selskabslov

DIRF har den 18. januar sendt et brev til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

01.09.2009

DIRF om påtænkte ændringer i oplysningsforpligtelsen

I august og september var DIRF involveret i vigtige principielle overvejelser om de børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser og formulerede sin holdning i et brev til Finanstilsynet.

Læs mere

16.02.2009

DIRF mener, at det er god IR-praksis at forsyne aktionærerne og offentligheden med ledelsens opdaterede vurderinger af den forventede udvikling.

Læs mere