Bogtips

03.08.2018

Kapitalmarkedsloven med kommentarer

Kapitalmarkedsloven med kommentarer af Erik Werlauff, Dan Moalem & David Moalem Den 1. januar 2018 trådte den nye kapitalmarkedslov i kraft, der udgør en af de største reformer af børsretten siden den store børsreform i 1995. Den nye lovkommentar er skrevet af praktikere til praktikere og giver derfor en operationel og letforståelig gennemgang af hver enkelt paragraf i den […]

Læs mere

02.08.2018

Post Truth – Why we have reached peak bullshit and what we can do about it / Evan Davis

Never has there been more concern about dishonesty in public life. From President Trump to the Brexit debate. Examples from canned laughter to company annual reports. Low-level dishonesty is rife everywhere, in the form of exaggeration, selective use of facts, economy with the truth, careful drafting – from Trump and the Brexit debate to companies […]

Læs mere

27.02.2015

Knæk en årsrapport – bogudgivelse hos Karnov

Få en kortfattet og pædagogisk gennemgang af de enkelte dele af årsrapporten og en analysemetode til, hvordan du kan ’knække’ en årsrapport.

Af: Af Henrik Steffensen, Mark André Skriver og Ulrik Horn

Læs mere