ESG (Environmental, Social and Governance)

Anbefaling

ESG-området er i hastig udvikling, og det anbefales at IR-funktionen gør sig bekendt med de gældende og kommende krav til selskabets rapportering og i kommunikationen med investorer.

  • Det anbefales, at selskabet overvejer at kommunikere kontinuerligt og retvisende til de relevante interessenter omkring ESG, herunder analytikere og investorer.
  • Det anbefales at kommunikationen har til formål at give en forståelse af de relevante ESG-områder, der påvirker forretningen, og som forretningen påvirker.
  • Det anbefales at rapportering dækker de mest væsentlige spørgsmål for virksomheden ud over disse interessenter og aktionærerne har brug for en fuld forståelse af forretningen. Rapportering kan være fuldt integreret i virksomhedens årlige rapportering eller i specifikke rapporter.
  • Det anbefales at ESG integreres i hele virksomheden; herunder indlejret i forretningsmodellen, strategi og fremhævet i KPI målsætninger.
  • Det anbefales at rapportering afspejler resultaterne i den sidste rapporteringsperiode (inklusive målinger og nøgleindikatorer) ved siden af ​​fremtidens mål. Der anbefales en afbalanceret, nøjagtig og klar rapportering som afspejler både udfordringer og succeser.
  • En væsentlighedsvurdering kan udføres for at fastslå hvilke spørgsmål er vigtige for interessenterne og den langsigtede succes for forretning. Væsentlighedsvurderingen kan være vejledende for rapportering og styring af risici og problemer.
  • Det anbefales at ejerskab og kommunikation af bæredygtige spørgsmål ikke er afhængig af en intern afdeling, men holdes på tværs af virksomheden, fra ESG / virksomhedsansvar og IR-teams til risiko, finansiering og strategi.
  • Revision af ESG-rapportering kan være at foretrække for at give interessenter tillid til den ikke-finansiel rapportering og hjælpe med kontinuerlig forbedring.

Kommentarer

Kravene til ikke-finansiel rapportering er øget de senere år ved Årsregnskabsloven §99a og §99B omkring samfundsansvar. Herudover kan selskaber vælge at rapportere i henhold til forskellige officielle rapporteringsprogrammer.

Hvor flere aspekter af rapportering (f.eks. kønsdiversitet, moderne slaveri, lønforskel mellem kønnene), tidligere var valgfrie at rapportere omkring i bæredygtighedsrapportering, er de nu obligatorisk for børsnoterede virksomheder. Rapporteringskravene vil stige yderligere i 2022 for europæiske selskaber, hvor også investorerne imødegår en øget regulering særligt på miljøområdet i EU-regi (EU taxonomy regulation).

Rating-bureauer, som vurderer selskaber på ESG-området, er fortsat et fragmenteret marked, og i takt med udviklingen af ESG-området forventes det, at markedet for vurdering af selskaberne bliver mere konformt.

Følgende officielle rapporteringsrammer kan hjælpe virksomheder med at levere sammenlignelig, væsentlig og fuldstændig offentliggørelse:

Vejen mod et mere et mere konformt marked afspejles også ved at IIRC og SASB i november 2020 annoncerede hensigt til at fusionere i et skridt med at forenkle rapporteringssystemet.

Hvis der ikke anvendes nogen officielt anerkendt ramme, kan virksomheden fremhæve deres strategi og tilgang til bæredygtighed, og hvordan de kommunikerer dette med deres interessenter.

På baggrund af den hastige udvikling på området vil anbefalingerne løbende blive opdateret.