Kommunikation til bestyrelse og medarbejdere

KOMMUNIKATION TIL BESTYRELSEN
Anbefalinger
  • Det anbefales, at IR-funktionen sammen med selskabets ledelse overvejer behovet for IR-rapportering til selskabets bestyrelse.
  • Det anbefales, at IR-rapporteringen tilrettelægges, så bestyrelsen er løbende opdateret om de væsentligste forhold omkring selskabets finansielle instrumenter og relationer til kapitalmarkedet.
Kommentarer

Bestyrelsesrapportering

Bestyrelsen er valgt af selskabets aktionærer. Derfor bør relationen til og kommunikationen med kapitalmarkederne ultimativt være forankret i bestyrelsen, og det er væsentligt, at bestyrelsen har god og løbende føling med udviklingen i selskabets finansielle instrumenter og kapitalmarkedets generelle vurdering af selskabets udvikling og resultater. Et nyttigt værktøj til at skabe en sådan forståelse og indsigt er en regelmæssig IR-rapportering til bestyrelsen.

Rapporteringen til bestyrelsen kan blandt andet indeholde:

  • Feedback fra dialogen med aktørerne på kapitalmarkederne
  • Konsensusskøn
  • Omtale af aktieanalyser og anbefalinger
  • Markedsudvikling – herunder værdiansættelse, omsætning, benchmarks og korte positioner
  • Aktionærudvikling
  • Konkurrentbillede
  • Forslag til forbedret disclosure

KOMMUNIKATION TIL MEDARBEJDERE

Anbefalinger
  • Det anbefales, at IR-funktionen sammen med selskabets ledelse tager stilling til, i hvilket omfang den eksterne finansielle kommunikation skal formidles direkte til medarbejderne, og hvordan IR-funktionen kan medvirke til at tilpasse den nødvendige information.

Kommentarer

Rettidig informationsformidling til medarbejderne

Medarbejderne i et børsnoteret selskab har en naturlig interesse i at følge den overordnede udvikling i selskabet. Samtidig har selskabets ledelse en interesse i, at medarbejderne er velinformerede om selskabets aktuelle situation, udvikling og sigte, så de bedst muligt bidrager til realiseringen af de strategiske mål, herunder de opstillede økonomiske mål. Det skaber en større grad af tilhørsforhold og dedikation.

Herudover er det som regel altid i medarbejdernes interesse at forstå, hvordan virksomheden opfattes fra kapitalmarkedets side. Særligt i virksomheder, hvor en stor del af medarbejderne er del af et aktie- og/eller optionsprogram, har aktiekursen og dens udvikling stor bevågenhed.

Det enkelte selskab anbefales at vurdere, hvordan den finansielle kommunikation bedst muligt præsenteres for medarbejderne, og i hvilket omfang kommunikationen mest formålstjenstligt skal tilpasses denne målgruppe.