Erhvervsmedier

RELATIONEN TIL ERHVERVSMEDIER
Anbefalinger
  • Det anbefales, at IR-funktionen (evt. i samarbejde med selskabet kommunikationsansvarlige) har overblik over de primære erhvervsmedier og journalister, som kunne tænkes at interessere sig for selskabet og inkluderer hensynet til disse i den primære eksterne kommunikation.
  • Det anbefales, at IR-funktionen sørger for at holde sig orienteret om erhvervsmediernes dækning af selskabet samt særlige interesser og fokusområder i den forbindelse.
  • Det anbefales, at IR-funktionen sørger for at være informeret, når selskabet i øvrige sammenhænge er i dialog med erhvervsmedier om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og selskabets udvikling.
  • Det anbefales, at der udarbejdes interne retningslinjer for kontakten og relationen til medierne, som fastlægger, hvem der har kompetence til at udtale sig om hvilke forhold i selskabet og samtidig adresserer de særlige problemstillinger omkring intern viden og fortrolighed, som man bør være opmærksom på.
  • Det anbefales, at selskabet tager stilling til behovet for etablering af et beredskab, der beskriver retningslinjer for håndtering af medieomtale af selskabet, der er ukorrekt, omfatter intern viden eller anden form for skadelig omtale.
  • Det anbefales, at kontakten til erhvervsmedier koordineres med selskabets kommunikationsansvarlige, så der sikres en konsistens og ensartethed i kommunikationen.
Kommentarer

Naturlig nyhedsinteresse

Erhvervsmedierne har en naturlig interesse for de børsnoterede selskaber, og nyheder fra selskaberne giver ofte anledning til journalistisk dækning. I forbindelse med dækning af selskabet, vil erhvervsmedierne ofte tage kontakt til selskabets ledelse, ligesom større aktionærer eller analytikere, som dækker selskabet, kan være relevante kontaktpunkter for journalister. Både positiv og negativ medieomtale kan potentielt have en væsentlig indflydelse på kursen på selskabets finansielle instrumenter, og det er derfor vigtigt, at IR-funktionen har fokus på erhvervsmedierne som en selvstændig målgruppe.

Positionering af selskabet

Som børsnoteret selskab er det vigtigt at have kendskab til journalisternes arbejdsbetingelser, arbejdsmetoder og nyhedskriterier. Finansielle resultater og væsentlige begivenheder i et selskab kan ofte være nyhedsværdige – uanset om udviklingen er positiv eller negativ. Særligt nyheder, som ikke tidligere har været omtalt af samme eller konkurrerende medier, kan være godt stof – ikke mindst hvis nyheden har karakter af en sensation eller på anden vis er overraskende. Erhvervsmedierne kan således være en god og nyttig vej til at styrke positioneringen af selskabet i forbindelse med positive nyheder, mens dårlige nyheder tilsvarende kan blive yderligere eksponeret af medieomtale.

Med dette in mente kan selskaberne med fordel tænke erhvervsmedierne og personlige kontakter til erhvervsjournalister ind i planlægningen i forbindelse med offentliggørelse af års- og delårsrapporter og selskabsmeddelelser under hensyntagen til sædvanlige regler om fortrolighed og håndtering af intern viden. Det kan også være relevant at have formuleret et egentligt medieberedskab, når selskabet har strategiske projekter under forberedelse, som potentielt kan skabe opmærksomhed i tilfælde af lækage eller ved planlagt kontrolleret offentliggørelse.