Analytikere

RELATIONEN TIL SELSKABETS ANALYTIKERE
Anbefalinger
  • Det anbefales, at IR-funktionen identificerer de analytikere og banker, der dækker eller kunne tænkes at ville dække selskabet.
  • Det anbefales, at selskabet har en regelmæssig kontakt til de analytikere, der har dækning af selskabets aktier, og at en liste over disse fremgår på selskabets hjemmeside.
  • Det anbefales, at IR-funktionen sikrer en proaktiv formidling af relevant og offentligt tilgængelig information, der ikke alene omhandler selskabet, men også relaterer sig til markedet og konkurrenterne.
  • Det anbefales, at den IR-ansvarlige har indblik i, hvilke modeller og metoder, som analytikerne anvender i forbindelse med vurdering af selskabet og udarbejdelse af investeringsanbefalinger.
  • Det anbefales, at IR-funktionen ikke søger at påvirke analytikeren, og at selskabet i sin adfærd over for analytikeren medvirker til at sikre dennes integritet og gode forståelse af selskabet og dets forhold.
  • Det anbefales, at IR-funktionen behandler alle analytikere lige, uanset anbefaling og kursmål.
  • Det anbefales, at den IR-ansvarlige løbende indsamler analyser og orienterer sig om væsentligste konklusioner, herunder særligt analytikerens ”observationspunkter”. På basis af analyserne kan den IR-ansvarlige skabe et overblik over markedets forventninger, herunder konsensusskøn, som anbefales offentliggjort på selskabets hjemmeside.
  • Det anbefales, at selskabet ved gennemlæsning af udkast til analyser alene kommenterer på faktuelle forhold og information, som allerede er offentliggjort, og kun kommenterer på estimater og vurderinger, hvis der er åbenbare fejl eller misforståelser.
  • Det anbefales, at IR-funktionen i samarbejde med selskabets ledelse vurderer et eventuelt behov for at købe analysedækning, hvis ikke der er tilstrækkelig opmærksomhed om selskabet fra øvrige analytikere. I vurderingen af, hvorvidt potentielt køb af analysedækning kan tænkes at bidrage positivt til øget opmærksomhed og forståelse for selskabet blandt investorer, er det imidlertid at tage med i betragtning, om analysedækningen kan anses som uafhængig.
Kommentarer

Vigtig analysedækning

Analysedækning er ofte af stor betydning for opbygning af kendskab til det enkelte selskab, for omsætningen i selskabets finansielle instrumenter og for mulighederne for at opnå en fair prisfastsættelse på selskabets finansielle instrumenter. For mange investorer er det afgørende, at de kan søge sparring og dialog med minimum to analytikere, som har indgående kendskab til selskabet. Det er derfor vigtigt, at det enkelte selskab aktivt søger at opnå den bedst mulige analysedækning.

Hvis det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende analysedækning, anbefales det, at det enkelte selskab aktivt forfølger andre muligheder for at opbygge kendskab og skabe omsætning i selskabets finansielle instrumenter, herunder eventuelt køb af analysedækning.

Professionel relation

Det er en del af analytikerens job at have en holdning til selskabet og kursen på selskabets finansielle instrumenter. Uanset analytikerens anbefalinger og holdninger, anbefales det, at den IR-ansvarliges relation til analytikeren er karakteriseret ved professionalisme, en høj etik og respekt for analytikerens integritet.

Fokus på markedets forventninger

Konsensusskøn er et nyttigt redskab for selskabets ledelse til at vurdere, om kapitalmarkedets forventninger er ude af trit med selskabets egne forventninger, og træffe de fornødne forholdsregler, hvis dette er tilfældet.