Nyheder

04.05.2021

Høringssvar vedr. vejledningen “Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?”

DIRF er høringspart inden for relevante områder under Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen og i marts blev der indsendt høringssvar til udkast til opdateret vejledning vedrørende spørgsmålet om, hvornår en udsteder skal offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden i medfør af artikel 17, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen.

I udkastet til vejledningen var der bl.a. indsat to nye afsnit om ændrede forventninger til indeværende år og ændrede langsigtede forventninger. Desuden var der under afsnit 3 tilføjet yderligere tekst omkring råderummet for det ledelsesmæssige skøn, både når det gælder ændringer til forventninger til indeværende år og ændringer til langsigtede forventninger.

Høringssvar fra DIRF

Vejledningen forventes at blive offentliggjort i foråret 2021, hvorefter den vil være gældende.