Nyheder

22.12.2020

Nasdaq i overskrifter og årets gang på børsen – indtryk fra juleafslutningen

LINK TO ON DEMAND WEBCAST

Kapitalmarkederne gløder og børsmarkedet boomer

Til trods for at det ikke var muligt at mødes hos Nasdaq til den traditionelle julebrunch, så var der stor opbakning til årets sidste medlemsmøde. Peter Legind-Hansen indledte med indtryk fra Listings, hvor 2020  vil blive husket for året med mange nye noteringer i et spændende og udfordrende år på alle områder som følge af den globale pandemi. Aktiviteten på C25-indekset var stor med 10-årigt peak i starten af året og med ekstrem høj volatilitet og likviditet. Efter nedgangen i forbindelse med nedlukningen i marts kom der hurtigt opsving som følge af store støttepakker fra centralbankerne med gennemsnitlig daglig omsætning på omkring 8 mia. kr. De private investorer har for alvor stemplet ind med en ekstrem tilgang på markedet og mange nye investorer, hvilket også har gavnet de mange nye, små selskaber der er kommet på børsen. Især Nordnets omsætning er steget voldsomt som den tredjestørste, danske bank, der handler på børsen efter Danske Bank og Nordea. Men 80% af handlen kommer fra udlandet med Morgan Stanley på en klar førsteplads.

Udfordringen er en lille nedgang i handlen på Nasdaq de senere år, som dog er ved at blive vendt. First North har givet det største afkast på næsten 60%. Efter en hurtig nedgang i marts vandt Nasdaq CPH hurtigt momentum med den højeste handel i Norden. Antallet af nynoteringer i København er dog stadig lavt med faldende antal de seneste mange år (siden ’90erne), og det er især de små selskaber, der forsvinder fra børsen, og derfor er det især large cap der udgør markedet, mens small og micro cap stadig ikke er kommet med. Antallet af noteringer i Danmark er med 69 stadig i bunden i forhold til de øvrige hos Nasdaq i Norden. Men det kan være ved at vende, idet First North har rejst ca. 400 mio. til vækst i år i Danmark, og det er forhåbentlig kun starten.

Surveillance

Til forskel fra årene med finanskrisen så kom vi meget hurtigt tilbage til normalt niveau efter en meget stejl stigning i marts (VIX-kurven). Her havde Surveillance især fokus på fristerne for udmelding af guidance, som blev udvidet i forhold til gældende lovgivning. Da de store udsving kom, blev spændet for kursvagterne i handlen udvidet, som igen blev tilpasset normal tilstand. I maj blev de nye harmoniserede regler for hele Norden udsendt, som indeholder en sammenskrivning af de tre landes regelsæt, men med relativt få tilretninger samlet set. Det nye regelsæt resulterede derfor i relativt få spørgsmål fra udbyderne, som dog anbefales især at lægge mærke til en ny sletteregel er indført, som indtil videre kun er anvendt en gang (Andersen og Martini) med henblik på at øge investorbeskyttelsen. Fra nytår bliver regelsættet opdateret med justering i forhold til de opdaterede Anbefalinger for God Selskabsledelse.

Undersøgelser og afgørelser steget pga. overtrædelser i forbindelse med generalforsamlinger, som ikke skyldes pandemien. En anden type overtrædelser er rapporteringer og offentliggørelsen. Det er overtrædelser, som kan undgås med god planlægning og derfor ærgerlig for alle parter. I forbindelse med brugen af kategorier ved offentliggørelse lød opfordringen at være opmærksom på oversigten over kategorierne, der forklarer hvilken meddelelsestype, der hører under de forskellige kategorier. Overordnet set er fokus på andre oplysningsforpligtelser, der er et område, som stadig skaber forvirring og usikkerhed omkring korrekt meddelelse til markedet. DIRF vil derfor i 2021 tage opfordringen op fra Nasdaq om at tilbyde et informationsmøde herom.

Et andet fokusområde er udtalelser fra Surveillance ang. lækager og selskabers overholdelse af interne regler og oplysningsforpligtelser ved intern viden, hvor der kan findes inspiration til den praktiske håndtering:

  • Frist for offentliggørelser er forskellig og mangler opdatering mellem hovedmarked og First North
  • Stabilisering af markedet gennem opkøb af aktier for at dæmpe volatilitet
  • Forskelle i ageren blandt udenlandske og danske investorer. Klar trend med mere aktive private investorer. Investorerne har i den grad kastet sig ud i aktiemarkedet globalt set med stort inflow.
  • Især det praktiske forhold ved at skifte fra fysisk til online generalforsamling har været udfordrende.
Nasdaq og mere bæredygtige markeder

Hele ESG-trenden og rapportering af bæredygtighed har fået endnu mere fart til trods for alle øvrige udfordringer. Der pågår fortsat meget arbejde med at få defineret måltal, og der er god hjælp at hente i Nasdaqs rapporteringsguide. De institutionelle investorer har en klar forventning om rapportering, men man behøver ikke at inkludere alle nøgletal – kun dem der giver mening i selskabet. ESG nøgletalsportal er ikke tvang, men selskaberne bør planlægge at komme med på rejsen, da det er en hjælp til at rejsekapital. Disse oplysninger efterspørges af investorerne, og der vil uden tvivl komme yderligere krav til rapportering i de kommende år. Indtil videre er det dog frivilligt og uden tvivl et spørgsmål om ressourcer, hvilket afspejles  i 100% opbakning til portalen blandt large cap for herefter at falde i de følgende indeks.

Kønsdiversiteten er faldet i Danmark de seneste år, mens der fortsættes med at fokusere på øget diversitet i bestyrelsessammensætningen internationalt – især drevet af udviklingen i USA. Kravene herhjemme ventes også at stige gennem fokus på god governance og anbefalingerne til god selskabsledelse. Nasdaq vil afholde flere indlæg og arrangementer om emnet det kommende år, så alle kan blive inspireret til at gøre det bedre og få en udvikling til gavn for børsmarkedet. Afslutningsvist delte Nasdaq deres forventninger til udviklingen i 2021, hvor de regner med fortsat høj handelsaktivitet, høj noteringsaktivitet, SPAC listings (ny trend i USA af tomme selskaber, børsskal, endnu ikke set i Europa: USA trends kommer med overvejende sandsynlighed til Danmark og følges derfor), øget ESG fokus, grønne obligationer og aktier.

PRÆSENTATION FRA MEDLEMSMØDET