Nyheder

03.12.2020

Noter fra Computershares GF 2021 kick-off

Kun få havde nået at afholde deres generalforsamling, da nedlukningen ramte tilbage i marts, og mange forskellige nødløsninger blev taget i brug. Planlægningen af næste års generalforsamling er nu i fuld sving rundt omkring, og rådet lyder, at til 2021 er det nødvendigt at genopfinde generalforsamlingen. Det er ikke længere nok at opdatere den gamle manual. Erfaringerne fra 2020 viser bl.a., at der typisk er større deltagelse på virtuelle generalforsamlinger og flere spørgsmål. Derfor gælder det om at holde fokus på at facilitere dialogen med aktionærerne på bedst mulig vis.

Indlæg v. Partner Lars Bunch, Plesner:

Med henvisning til de nye krav fra den 3. september, hvor de sidste dele af Aktionærrettighedsdirektivet (SRD II) trådte i kraft, er der nu også fokus på, at der nu er flere forskellige varianter af afholdelsesformen, og hvor kravene til aktionærkommunikationen er blevet skærpet. Ved den fysiske generalforsamling skal man sørge for konstant at være opdateret på covid-19 retningslinjerne for forsamlinger, mens en fuldstændig elektronisk generalforsamling kræver 2/3-dels flertal plus hjemmel i vedtægterne. Samtidig skal der være adgang til interaktion og sikring af, hvem det er der deltager og afgiver stemme. Dirigenten har nøjagtig den samme rolle på en elektronisk generalforsamling som den fysiske.

Forlængelse af tilladelse til at afholde elektronisk generalforsamling i 2021 som i 2020, selv om der ikke er hjemmel for det i vedtægterne. Da covid-19 indtraf var generalforsamlingssæsonen lige ved at gå i gang og det var nødvendigt med vedtagelse af dispensation fra den gældende lovgivning.

De Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse indeholder muligheden for elektronisk generalforsamling. Men ISS støtter IKKE fuld elektronisk generalforsamling. Glass Lewis har derimod ikke en gældende anbefaling for Danmark for nuværende men viser typisk lidt mere forståelse. Elektronisk generalforsamling er en mulighed – ikke pligt. Det er også muligt med live-streaming af generalforsamlingen.

Indlæg v. Partner Marlene Winther Plas, DLA Piper

De praktiske muligheder og råd til afholdelse af elektroniske generalforsamlinger lyder, at det kræver ekstra god forberedelse især af dirigenten og brug godt med tid på generalprøve, da elektronikken kan drille. Udkast til kommunikation bør gennemarbejdes grundigt. Og så skal man huske at indtænke sammenspillet mellem de fysisk tilstedeværende, den tekniske løsning (forsinkelse ved spørgsmål), tolkning, aktionærdeltagelse og forløb af spørgsmålsdelen rent teknisk. Hav en klar køreplan klar med rollefordeling og løsningsmuligheder på eventuelle udfordringer, der kan opstå.

Til den praktiske afvikling anbefales det at sørge for god koordinering og planlægning mellem aktørerne. Vigtigt at aktionærkommunikationen er på plads og fungerer eventuelt ved hjælp af ekstra vejledning i forbindelse med indkaldelsen. Vær opmærksom på nye krav jf. SRD II fx ved stemmeinstrukser og -bekræftelser – dog gælder samme adgangskort både til fysisk og elektronisk fremmøde.

Hele webcasten og præsentationerne kan tilgås her.