Nyheder

01.12.2020

Et år med covid-19: Usikre markeder, nye muligheder og digitale investormøder

2020 lakker mod enden. Det blev et højst usædvanligt år, der var præget af den globale pandemi, der for mange havde alvorlige konsekvenser. Krisen gav travlhed hos IR, men åbnede samtidig for nye måder at arbejde på. DIRF har spurgt medlemmer fra fire meget forskellige virksomheder om deres oplevelser under krisen, og hvordan de ser sig rustet til 2021. 

Better Collective – midcap selskab noteret på Nasdaq i Stockholm

Christina Bastius Thomsen, Head of Investor Relations & CSR, Better Collective

Som sports betting mediegruppe er vi helt afhængige af, at der finder sportsbegivenheder sted. Derfor fik de mange aflysninger og udskydelser af sport i foråret store konsekvenser. Vi er en vækstvirksomhed, men oplevede et dyk i omsætningen fra ca. 40 pct. vækst i Q1 til et fald på 4 pct. i Q2. I maj og juni kom omsætningen igen, Q3 er vi tilbage på en vækst på syv pct. Dette skyldes også andre forhold end covid-19, men sportsaktiviteten er oppe igen, så vi er på rette vej.

Aktiekursen blev halveret i marts-april. Midt i marts gik vi dog ud med trading update, hvor vi fastholdt vores forventninger til året baseret på forventninger om, at sportsbegivenhederne startede op igen, og at vi kunne skære i omkostninger med midlertidige tiltag. Netop fordi vi var tidligt ude og proaktive, følte investorerne sig velinformerede.

Vi har klart haft flere investormøder i år end i samme periode sidste år, og der var større interesse for at få nyt fra selskabet. Jeg synes egentlig, at vi har fået stor opbakning fra investorerne, som tog vores udmeldinger for gode varer og fulgte med i udviklingen. Samtidig har vi holdt flere investormøder, og vi er nået bredere ud, dels fordi vi er nye på børsen og hele tiden bygger på, dels fordi vi afholdt alle investormøder virtuelt.

Corona-krisen har også vist positive sider og blandt andet understreget viljen til teamwork i virksomheden. Alle har gjort en dedikeret indsats og løfter i flok. For os har overgangen til mere hjemmearbejde desuden været forbløffende let, og vi ser ikke noget effektivitetstab, fordi folk arbejder hjemme.

Vi er optimistiske for det kommende år. Vi har jo indstillet os til en ny normal, og vores forretningsmodel har vist sig at være robust. Når det er sagt, er det jo ikke til at vide, hvordan krisen udvikler sig. På den kortere bane er der stærke kræfter bag at holde sporten i gang. Dels er der store økonomiske interesser, dels er det nok vigtigt for mange mennesker, at der stadig er noget normalt, som kører. Hvordan situationen udvikler sig på længere sigt, er mere usikkert, men indtil videre er folk stadig interesseret i at spille, og det nyder vi godt af.

GreenMobility – noteret på First North

Anders Wall, VP, Investor Relations GreenMobility

Da vi alle blev sendt hjem tilbage i marts, påvirkede det naturligt vores mobilitetsbehov og dermed også vores forretning. Vi faldt ret hurtigt til indeks 30 sammenlignet med perioden lige inden covid-19, så der var stor usikkerhed i begyndelsen af krisen ikke mindst i forhold til, hvor længe det ville stå på. Men efter en uges tid så vi de første positive takter, da flere og flere begyndte at køre igen, og vi tiltrak nye kunder. Nogle benyttede krisen til at omstille sit mobilitetsbehov og ændre fokus mod en grønnere løsning. 

Dette medførte, at vi slutningen af juni var på indeks 120 sammenlignet med perioden lige før covid-19. Vi var med andre ord kommet styrket ud af covid-19 krisen trods tre måneder, der påvirkede forretningen negativt og som bestemt ikke var sjove. 

Under den værste nedlukning handlede det om at tilpasse forretningen, sørge for vores team og ikke mindst sikre information eksternt om udviklingen. Et af vores store fokusområder udadtil var bekymringen om smitte, som vi løste ved øget rengøring i vores biler samt desinfektionsmidler.

Med en klar forventning om at hverdagen ville vende tilbage, valgte vi at investere i fortsat udvikling inkl. ansættelse i vores tech-team. Det var samtidigt afgørende at kommunikere tydeligt om tiltagene. Vi begyndte at gennemføre investormøder digitalt og generelt være meget mere proaktive online og via sociale medier. Denne tilgang gav en tættere dialog med investormarkedet med positiv udvikling i aktiekursen som resultat. 

Da Covid-19 ramte, var vi operationelle i København, Århus og Oslo. Men under covid-19 har vi faktisk præsteret at åbne nye byer, også selv om der i perioder var været udgangsforbud i eksempelvis Belgien. Nogle planer måtte vi udskyde, men vi lykkedes med at rejse yderligere kapital i oktober, og i dag er vi operationelle i seks byer i tre lande med flere på vej. Vi tror på, at samfundene kører videre og føler os godt rustet til den fortsatte vækst. Trenden er, at flere og flere indbyggere i byerne nu vurderer, om de virkelig har brug for egen bil, og det vil sammen med klimapolitiske tiltag påvirke vores forretning positivt de kommende år. 

Dette år har for mig tydeliggjort vigtigheden i, at vi sikrer klar og kontinuerlig kommunikation og udviklingen i virksomheden. Sådan er det naturligvis altid, men covid-19 har understreget behovet, for det giver mere ro hos både medarbejdere og investorer. Det gør vi eksempelvis ved at afholde webinarer, digitale præsentationer og lignende, som er noget lettere end de fysiske præsentationer i øjeblikket. Vi kan afvikle flere møder, der er tilgængeligt for flere, og på den måde når vi længere ud med budskabet om at fremme den grønne mobilitetsomstilling.

North Media – small cap selskab

Kåre Wigh, ordførende koncerndirektør
& CFO

I marts valgte vi at suspendere vores forventninger til 2020 som følge af krisen og uro på markedet. Der skete mange atypiske ting, og vi måtte blandt andet bede aktionærerne om ikke at møde fysisk op til generalforsamlingen.

Vi kunne dog ret kort efter begynde at normalisere tingene, da volumen i bl.a. vores største forretning, FK Distribution, hurtigt normaliserede sig. Det har samtidig været meget positivt at se, hvor omstillingsparate alle medarbejderne har været.

Allerede i forbindelse med Q1 kunne vi begynde at guide igen, og siden har vi opjusteret og præciseret fire gange, så vi er kommet godt igen. Dette skyldes blandt andet normaliseringen af detailhandlens efterspørgsel på omdeling af tryksager, og at vores digitale aktiviteter f.eks.Boligportal.dk reelt var upåvirket og fortsatte med tocifret vækst i året.

For vores IR-arbejde betyder covid-19, at vi afholder langt flere virtuelle møder og dermed færre fysiske møder med investorer, og at møder kan blive lavet om med en halv dags varsel.  Eksempelvis hvis folk på forskellig vis bliver påvirket af covid-19. Vi har desuden opgraderet på webkameraer og digitale mødefaciliteter, og den virtuelle mødeform er hurtigt blevet en naturlig del af formen i vores IR-arbejde. Det fungerer fint, fordi vi kommer mere ud og får fat i flere og andre aktionærer, og det forventer jeg vil fortsætte efter covid-19, også selv om et godt fysisk møde stadig kan have stor værdi.

Vi står godt rustet til 2021. FK Distribution er stabil, moden og har høj indtjening, mens de øvrige områder består af digitalt funderede vækstvirksomheder, der også udvikler sig positivt. Endelig er vi privilegerede ved at have et solidt kapitalberedskab, der både giver ro og frihed.

For os har krisen været en påmindelse om, at det utænkelige skal være en del af din risikostyring, for ingen havde covid-19 i risikovurderingen for 2020. Vi skal simpelthen være parate til også at kunne at se over planlægningen og kunne indordne os efter forholdene. Det handler om at arbejde med en vis form for uforudsigelighed og lave justeringer derefter samtidig med, at man holder fast i strategien og prioriteterne.

FLSmidth & Co – C25 selskab

Nicolai Mauritzen
VP, Head of Investor Relations

Hos FLSmidth er vi stadig påvirket af covid-19, og i Q3 var omsætningen nede med 19 pct. i forhold til Q3 2019, hvilket dog ikke kun skyldes covid-19. Vi opererer i mine- og cementindustrien, hvor kunder som følge af pandemien midlertidigt har måtte reducere produktionen på deres anlæg, og nogle har måttet lukke ned midlertidigt. Der har også været restriktioner på adgang til anlæggene, så selv de kunder, hvor produktionen kører på fuld kapacitet, har i nogle tilfælde lukket ned for besøgende på fabrikkerne. Dette har påvirket både vores udstyrs- og serviceforretning. Mineindustrien er ved at være oppe at køre igen, men det er stadig svært at få adgang, hvilket vi dog håber vil ændre sig i takt med, at vacciner bliver tilgængelige. Her er kunderne da også ved at forberede sig blandt andet ved at få udført ingeniørarbejde.

Ud over mindre rejseaktivitet og færre fysiske roadshows samt flere virtuelle møder, som jeg tror er kommet for at blive, har krisen betydet, at vi på IR-siden har haft travlt med at forklare markedet, hvordan vi har været påvirket af pandemien, og hvilke muligheder der er opstået. Når der er stor usikkerhed, guidance er suspenderet etc., skal man jo dels være forsigtig med, hvad man siger til markedet, dels sikre en tæt dialog med analytikere og investorer for at forklare effekten af pandemien. Vores guidance er ikke suspenderet længere, men der er stadig usikkerhed i markedet.

Der er også positive elementer ved krisen, det er der jo altid. Vi har blandt andet fundet ud af, at vi trods alt har holdt hjulene i gang og har været i stand til at hjælpe kunderne gennem en vanskelig tid. Vi har formået i meget højere grad at supportere kunderne med digitale løsninger gennem fjernadgang, hvor vi klart har set en stigende efterspørgsel. Det forventer vi fortsætter. Samtidig har organisationen vist sig utrolig omstillingsparat. I Indien kom lock down meget hurtigt, og før pandemien arbejdede mange fra kontoret med en stationær workstation. Alligevel har den indiske organisation, som udgør mere end 20 pct. af vores medarbejdere, hurtigt omstillet sig til hjemmearbejde, og i løbet af kort tid fik vi udstyret alle medarbejdere med bærbare PC’er. Vi har også haft glæde af og set værdien af at have globale leverandører, så vi ikke er så sårbare i forhold til nedlukninger i specifikke regioner. 

Det er for tidligt at sige så meget om det kommende år, men generelt har vi arbejdet på at tilpasse forretningen til de nuværende forhold. Vi opererer i to industrier, som har forskellige udsigter. Mineindustrien har gode udsigter, mens cementindustrien er mere præget af overkapacitet på den korte bane. På det mellemlange sigt er der gode muligheder for at hjælpe cementkunderne med mere bæredygtig og digitaliseret produktion. I forhold til pandemien har vi gjort det, der skal til, og vi vil blive ved med at gøre alt, hvad vi kan for at supportere vores kunder i en fortsat svær situation. Så håber vi på, at der snart kommer en vaccine, så vi kan få fuld adgang til kundernes fabrikker igen. Finansielt står vi også godt rustet og har det beredskab, der skal til.

Af Erik Holm