Nyheder

07.07.2020

IR-professionen midt i en turbulent tid – hvordan håndteres det hos DIRF?

De seneste måneder har, som følge af covid-19 krisen, betydet store ændringer i dagligdagen hos DIRF med nytænkning af medlemsaktiviteter og kommunikation til følge. Tilbudene forsøges løbende tilpasset medlemmernes ændrede hverdag og dermed nye behov for IR-relevant information og ny best practice i takt med den aktuelle udvikling i Danmark og internationalt. Ændringerne drives af medlemmerne selv gennem deres frivillige engagement og arbejdsindsats i udvalg og bestyrelsen, så DIRF er topaktuel.

Tilbage i marts stod det klart, at der ville gå en rum tid før det igen ville være muligt at gennemføre medlemsmøder på sædvanlig vis med fysisk fremmøde rundt omkring hos medlemsvirksomhederne, hvilket normalt er en essentiel del af en interesse- og netværksorganisation som DIRF. I stedet blev der hurtigt sadlet om til brug af de virtuelle mødemuligheder med telefonmøder internt i organisationen og afholdelse af webinarer med åben deltagelse for medlemmer men også øvrige interessenter.

De ekstra tiltag er blevet overordentligt positivt modtaget blandt medlemmerne, så medlemstallet indtil videre er forblevet på uændret niveau med ca. 100 medlemsvirksomheder, hvorigennem godt 320 enkeltpersoner er registreret. Der er også bred fordeling blandt medlemsvirksomhederne med C25/large cap som den største gruppe, men også med god tilslutning hos mid cap, small/micro cap, rådgivere, service providere med flere. Medlemmernes opbakning er især tydelig i det aktive engagement mange viser ved at stille deres erfaring og kompetencer til rådighed i bestyrelsen og diverse udvalg til gavn og glæde for alle.

Maja Schou-Jensen, Senior Investor Relations Officer – A.P. Møller-Maersk og nyt medlem i DIRF’s bestyrelse og aktivitetsudvalget udtaler om sin nye rolle i DIRF: ’Jeg er glad for at kunne bidrage til, at vi har et bredt IR netværk i Danmark på tværs af industrier. Gennem DIRF kan vi diskutere forskellige problemstillinger og dele viden indenfor en række emner, der er IR relevante for alle virksomheder. Dette kan være helt konkrete problemstillinger såsom guidance spørgsmålet vi diskuterede i påsken og være mere konceptuelle emner såsom ESG-betragtninger og omfang. På grund af COVID-19 har det foregået hjemmefra siden marts, og jeg glæder mig meget til at vi kan mødes og have en tættere dialog i fremtiden både med bestyrelsen og med medlemmerne’.

Medlemskommunikationen blev også intensiveret med hyppigere udsendelse af DIRFnyt og større brug af DIRF’s LinkedIn-gruppe, hvor især IR-relevante eksterne nyheder hurtigt kan deles og dermed være en hjælp til medlemmerne til at skaffe bedre overblik over, hvorledes udviklingen går specifikt inden for IR-faget. Naja Wivel, Investor Relations Coordinator, Novozymes og nyt medlem af kommunikations- og webudvalget har følgende grunde for at deltage aktivt: ’Inden jeg startede i Kommunikationsudvalget, var jeg med jævne mellemrum i kontakt med Tina, for at drage nytte af det omfattende netværk hun har i kraft af sit engagement i DIRF, så da muligheden kom for at komme dybere ind i netværket sprang jeg til med det samme. Arbejdet i udvalget er en fantastisk mulighed for at udvikle nye færdigheder og samtidig lære af andre gennem udveksling af erfaringer’.

I såvel bestyrelsen som i alle udvalg tilstræbes en bred medlemsrepræsentation, så der er fokus på alle de aspekter af IR, som medlemsvirksomhederne arbejder med til dagligt for dermed at holde fast i et højt informationsniveau med relevans for alle medlemmer på linje med DIRF’s formål og vision som medlemsdrevet forening. Et af de vigtigste områder inden for investor relations-faget er generelt best practice-anbefalingerne, der løbende holdes ajour af best practice-udvalget. Senest er der kommet nyt inden for flere reguleringsområder, og CSR/ESG spiller også en stadig større rolle, og derfor arbejdes der p.t. med en opdatering af anbefalingerne. Cristina Rønde Hefting, Investor Relations Manager, H+H International A/S og nyt medlem af best practice-udvalget udtaler: ’Som IR-chef i en enkeltmandsafdeling er DIRF en vigtig sparringspartner. Jeg har gennem tiden fået god sparring hos DIRF, og vil gerne give mit bidrag med erfaring fra large og mid cap. I mit nuværende job er jeg ved at videreudvikle IR-funktionen, hvilket stemmer godt overens med at kunne bidrage i best practice-udvalget’.

IR-trends og DIRF’s hovedfokus den kommende tid

Der er udbredt konsensus om, at den øgede brug af teknologi i dagligdagen er kommet for at blive og løbende vil udvikle sig og blive tilpasset de behov, der er i branchen. Det vil betyde implementering af AI og digitalisering i endnu højere grad på mange flere fronter, hvilket også vil være ensbetydende med, at DIRF vil fortsætte med webcast af sine medlemsmøder – også efter at det igen vil er muligt med fysisk fremmøde. Det sker i anerkendelse af vigtigheden af netværk med direkte interaktion og erfaringsudveksling – men også at der i lang tid vil være begrænsning af, hvor mange og hvor tæt vi kan agere i samme rum.

Samtidig giver webcasts også ensartet servicetilbud til alle medlemmer uanset, hvor man har til huse, ligesom alle vil kunne downloade og gøre brug af indholdet, selv om man har været forhindret i at deltage. Det vil også komme til udtryk i programmet for DIRFdagen 2020, som arbejdsudvalget er i fuld gang med at planlægge under overskriften: ’Virtual IR – new ways of working’. Årets IR-konference afholdes den 24. september hos Gorrissen Federspiel i deres store sal i Axel Towers i hjertet af København – der følger meget mere information omkring det senere, men det bliver spændende med øget digitalisering som den røde tråd.

Igennem de seneste år har der internationalt være en stigende efterspørgsel efter faglig, professionel efteruddannelse inden for IR-faget og denne trend er kun blevet yderligere forstærket af den seneste tids udvikling, der stiller endnu højere krav til IR om at være på forkant og konstant opdateret inden for den seneste regulatoriske udvikling, kapitalmarkedsforhold, rapporteringskrav og best practice generelt.
DIRF arbejder derfor fortsat på både at udvikle samarbejdet omkring kurser og efteruddannelse med IR Society, der nu tilbyder deres kurser online og for medlemmer af DIRF til samme pris som egne medlemmer, plus også at genindføre netværksmøder af relevant, aktuel karakter; men der arbejdes også på at kunne tilbyde kurser i DIRF-regi.

Der er ingen tvivl om, at kravene til IR-professionelle er i rivende udvikling, hvilket intensiveres af de kritiske omstændigheder, som vi alle befinder os i. Mange virksomheder står over for kritiske udfordringer, og prioriteringer for såvel selskaber som investorer vil ændre sig – og derfor er der brug for Investor Relations på højeste niveau. DIRF arbejder netop for at hjælpe IR-professionelle med at sikre en åben informationsudveksling samt en konstruktiv og dynamisk dialog mellem børsnoterede selskaber og investormarkedet, hvilket gør engagement i en medlemsdrevet forening som DIRF til et kæmpe aktiv.

Af Tina Højlund Pedersen