Nyheder

26.06.2020

Sammendrag fra webinaret: ’Suspension af guidance – hvad siger myndighederne?’

En lang række danske selskaber har den seneste tid set sig nødsaget til at suspendere deres guidance som følge af den usikkerhed, som COVID-19 har påført selskaberne. Finanstilsynet og Nasdaq Surveillance har stillet sig forstående overfor den meget usædvanlige situation, selskaberne står i forhold til den manglende visibilitet og det ikke-eksisterende pandemi erfaringsgrundlag for en retvisende vurdering af de forretningsmæssige konsekvenser af COVOD-19 har betydet, at selskaberne har måttet suspendere guidance. Sådan lød optakten til webinaret, og spørgsmålet havde da også vakt stor interesse blandt medlemmerne, hvor 121 fulgte med i live-sendingen, mens over hundrede efterfølgende har downloadet webcastet, som fortsat er tilgængelig på DIRFs hjemmeside: LOGIN TIL REPLAY AF WEBINAR

Jakob Kaule, Head of Surveillance hos Nasdaq indledte kort med deres oplevelse af de seneste tre måneders hændelser og sagde, at selskaberne har gjort det godt i en vanskelig tid med stor usikkerhed. Indtil videre har Nasdaq kun modtaget meget få spørgsmål direkte fra selskaberne, hvilket der kan være flere grunde til – men vurderingen var, at selskaberne har haft et godt overblik over reglerne. Vækstindekset steg kortvarigt meget hurtigt sammenlignet med finanskrisen, og der kom hurtigt en række reaktion med udsættelse af generalforsamlinger, mens en del selskaber enten suspenderede eller udskudte meddelelser om deres forventninger og en del har efterfølgende justeret deres forventninger yderligere.

Finanstilsynet, repræsenteret ved Anne Bruun – Director Capital Market Legal Division og Maja Aneta Krarup Kowalska – fuldmægtig, cand.jur., Kapitalmarkedsregulering, udsendte den 19. marts en pressemeddelelse omkring mulighederne for at suspendere guidance samt ang. indsendelse af årsrapporter og afholdelse af generalforsamling. Det står klart, at man ikke kan fortsætte med at suspendere forventninger i længere tid, men at det fortsat påhviler selskaberne at der er gennemsigtighed for markedet og at følge den information, som Finanstilsynet og ESMA udsender. Der skulle efterhånden være tal og anden information tilgængeligt internt i selskaberne for at kunne give en form for guidance, selv om der fortsat er en del usikkerhed, hvor tallene er mest indikative, jf. Plesner nyhedsbrev ang. guidance. Flere spørgsmål meldte sig som for eksempel:

 • Hvor ofte skal der udsendes meddelelser?
  Selskaberne skal undgå at være stille for længe – der skal være dialog med markedet. Der vil altid være usikkerhed i forhold til markedsudviklingen, og måske skal forventningerne udmeldes på anden vis; forsøg med mere detaljeret beskrivelse af forudsætningerne bag udmeldingerne. Det er en kommunikativ øvelse til markedet at give fyldestgørende beskrivelser af de informationer, der er tilgængelige. Finanstilsynet henstiller til, at man ikke ’sidder inde’ med intern information pga. usikkerhed, da det vil bedømmes som intern viden, der skal meddeles.

 • Hvordan ser guidance suspendering ud i Europa generelt, og hvad gør andre landes børsmyndigheder?
  ESMA er ikke kommet med nogen vejledning, så det er op til de enkelte lande selv at vurdere. Man skal generelt passe på med at sammenligne for meget med det øvrige lande, det det er den danske årsregnskabslov, der gælder, og som indeholder andre krav i forhold til ESMA regulering generelt. Især transparensreglerne beskriver de underliggende elementer, der skal beskrives. Nasdaq Surveillance understreger, at man skal huske at gentage de tidligere udmeldte forventninger – det er vigtigt. Generelt ses nogenlunde de samme tendenser i Europa som herhjemme, men man altid huske at overveje hurtig udmelding af intern viden – det kan være delelementer af regnskabet.

 • Vil I forholde jer til, hvordan selskaberne skal kommunikere med markedet mellem regnskabsmeddelelser, mens forventningerne er suspenderet?
  Det er ikke en sovepude at suspendere forventninger, man skal fortsat kommunikere al intern viden løbende på lige fod med tidligere. Oplysningsforpligtelsen gælder uændret jf. MAR §17 – særligt i COVID 19-tider.

 • Hvad er myndighedernes holdninger til, hvordan der guides?
  Finanstilsynet ser ikke nogen problemer i, hvordan der guides (procent, tal, beskrivende); anbefalingen er grundig kommunikation, der giver fyldestgørende forklaringer til markedet. Surveillance understreger, at det er vigtigt at det er muligt for markedet at kunne sammenligne med tidligere udmeldinger.

 • Når man har suspenderet guidance er det i forhold til vurderingen om, at nye tal er intern viden, hvad skal der så “benchmarkes” mod, hvis det antages, at tavlen med suspensionen er vasket “ren”, og der skal benchmarkes mod oplysninger givet i forbindelse med suspensionen samt basis i evt. kvartalstal og andre oplysninger om status, der er givet siden (f.eks. i Q1)?
  Finanstilsynet: Når man har suspenderet, er der tale om helt ny kommunikation, dvs. tavlen er vasket ren. Det vil blive betragtet som ny intern viden, da der er tale om nye forventninger.

 • Er månedstal at betragte som intern viden?
  Det vil være en konkret vurdering ud fra det enkelte selskabs situation, om der er decideret tale om intern viden.