Nyheder

28.05.2020

DIRF’s tilbud stadig i høj kurs hos medlemmerne

Af Camilla Lydom, medlem af kommunikationsudvalget

Medlemsundersøgelsen for 2020 bekræfter, at DIRF’s netværksaktiviteter – ikke mindst foreningens flagskib, DIRFdagen – er i højsædet hos medlemmerne.

Medlemsundersøgelsen foretages ca. hvert tredje år for at få en status på medlemmernes holdning til foreningen. Svarprocenten var i år noget lavere end ved de foregående to målinger, men medlemmerne udtrykker som ved de tidligere undersøgelser generelt stor tilfredshed med DIRF’s tilbud. ”C25/Large Cap-selskaber” og ”Small/Mid Cap-selskaber” udgør henholdsvis 41% og 45% af besvarelserne.

Illustrationerne angiver en højeste score på 5 og den laveste 1.

Resultaterne i undersøgelsen viser størst tilfredshed med DIRFdagen blandt medlemmerne efterfulgt af medlems- og netværksmøder. Som det også var tilfældet i de to foregående undersøgelser, angiver flest medlemmer tilsvarende, at netværk og arrangementer primært er baggrunden for deres medlemskab af DIRF.  På en klar andenplads i forhold til, hvorfor medlemmerne meldte sig ind, er best practice-viden inden for specifikke IR-områder.

DIRFs formand, Claus Ingar Jensen, ser resultaterne som udtryk for, at DIRF opfylder sit formål som et interesse- og netværksforum:

”Jeg er glad for, at DIRF’s medlemmer fortsat i høj grad er tilfredse med foreningens tilbud med vores store, årlige event DIRFdagen i spidsen som det mest værdsatte tilbud og primære kontaktpunkt til DIRF. Undersøgelsen tegner et billede af, at det først og fremmest er DIRF’s netværksbaserede tilbud, medlemmerne benytter, sætter pris på og melder sig ind i foreningen for at få adgang til. Og det er jo helt på linje med DIRF’s grundide.”

Også når det kommer til at holde sig ajour på IR-området, er netværk topscoreren efterfulgt af fag- og dagspresse, DIRF-arrangementer og -nyhedsbreve. I 2020-undersøgelsen angiver medlemmerne desuden, at de i marginalt højere grad end tidligere holder sig fagligt opdaterede via DIRF’s nyhedsbreve og netmedier/sociale medier generelt.

Dette er en positiv tendens ifølge formanden for DIRFs kommunikationsudvalg, Christian Lemvigh:

”Vi har med glæde registreret en lille stigning i DIRFnyt som kilde til at holde medlemmerne ajour inden for IR. Vi tolker det som udtryk for, at DIRF leverer interessant og relevant indhold til medlemmerne, og vi har

da også i de seneste måneder øget frekvensen af nyhedsbrevsudgivelserne, ligesom vi i stadigt større omfang benytter digitale medier i vores kommunikation.”  

Medlemsundersøgelsen har også bidraget med iderige input og konstruktive kommentarer fra medlemmerne. Disse vil blive inddraget i foreningens fremtidige arbejde, så services og aktiviteter løbende bliver tilpasset medlemmernes ønsker og udviklingen inden for Investor Relations-området.

Claus Ingar Jensen udtaler afslutningsvist: ”I bestyrelsen og udvalgene sætter vi stor pris på medlemmernes tilbagemeldinger, og vi arbejder løbende med at sikre, at foreningens tilbud er i tråd med medlemmernes behov og forventninger. Ikke mindst i lyset af Corona-krisens gennemgribende konsekvenser.”