Nyheder

01.04.2020

Status på aktiviteter og opsamling fra generalforsamlingen

Det er meget usædvanlige tider vi p.t. gennemlever, hvor det er blevet tæt på en umulig opgave at planlægge ret langt ud i fremtiden for et interesse- og netværksforum som DIRF, men trods udfordringerne prøver vi løbende at tilpasse tilbud og services i takt med udviklingen. På denne tid af året ville der normalt komme udmelding om kommende medlemsmøder, nu hvor den største travlhed efter årsrapportering m.m. er ved at aftage, men i stedet afsøges andre muligheder for at holde informationsniveauet til medlemmerne.

Til gengæld skulle generalforsamlingssæsonen så normalt være i fuld gang, og den blev da også gennemført hos DIRF som planlagt – dog virtuelt som det også er tilfældet hos flere medlemsvirksomheder. Se hvordan bestyrelsen konstituerede sig, at satserne for det årlige kontingent blev let forhøjet, mens vedtægterne forblev uændrede. Læs referatet fra generalforsamlingen. Og se også hvem der bidrager til planlægningen af DIRFs aktiviteter i de forskellige udvalg.

Som det fremgår af den fremlagte årsberetning, så har DIRF igennem de seneste år konsolideret sig med en ganske robust økonomi. Derfor har bestyrelsen besluttet i denne ekstraordinære situation, som vi alle befinder os i, at udvide betalingsfristen på det årlige medlemskontingent, som udsendes i den kommende tid og på den måde vise imødekommenhed over for den vanskelige situation, som de fleste medlemmer nu oplever. Det betyder, at den generelle betalingsfrist på netto 14 dage denne gang ændres til løbende måned for alle C25/large cap-medlemmer og netto 90 dage for alle øvrige. Det skulle både sikre DIRF i at kunne fortsætte med uformindsket styrke og være en lille hjælp til medlemmerne, indtil vi alle er vel igennem krisen.

Vær opmærksom på, at der nu foregår rigtig meget aktivitet og information via DIRFs LinkedIn-gruppe her: https://www.linkedin.com/groups/1929178/. Alle registrerede medlemmer er inviteret, men har du ikke været opmærksom på invitationen, så kontakt Tina, så du også kommer med og får adgang til alle de IR-nyheder fra både ind- og udland, der løbende lægges op.

Fra både DIRFs bestyrelse og sekretariat skal lyde de varmeste hilsener i denne svære tid, pas på hinanden – og så glæder vi os til, når vi igen kan mødes ikke bare virtuelt – men også i den virkelige verden.

Take care!