Nyheder

18.12.2019

Julehilsen – året der gik og et kig ind i 2020

Så er 2019 næsten ved at være slut, og julen står for døren. Derfor vil vi gerne på vegne af DIRF benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

2019 har på mange måder været endnu et godt år for DIRF, hvilket vi især kan takke vores mange medlemmer og frivillige for. Det ydes en kæmpe indsats i alle arbejdsudvalg og i bestyrelsen, hvor en lang række medlemmer fra et bredt spektrum af medlemsvirksomhederne på frivillig basis stiller deres viden, erfaring og netværk til rådighed for alle i DIRF – og ikke mindst den mest knappe ressource i Invester Relations i disse tider – de bruger deres knappe TID på at bidrage til IR-netværkets fortsatte succes og udvikling. En kæmpe tak for jeres arbejde – vi er jer alle dybt taknemmelige.

Der er fin opbakning til vores medlems- og netværksmøder i løbet af året, og ikke mindst DIRFdagen 2019 med titlen ’IR engaging in a world going sustainable’ med omkring 120 deltagere og et stærkt program var særdeles vellykket og hører selvfølgelig til blandt højdepunkterne fra det snart forgangne år. En stor tak til EY for at være vært for arrangementet. Planlægningen af næste års aktiviteter er i fuld gang, og bestyrelsen, alle udvalg og DIRF’s sekretariat ser frem til at levere endnu bedre services og events i 2020, der også kan komme til at indeholde et par nye tiltag – men mere om det senere.

Vi takker for opbakningen og støtten det forgangne år og håber at se jer alle igen til aktiviteterne i 2020. Og vi er som altid åbne for nye ideer og inspiration til fælles gavn og glæde. Det frivillige engagement hjælper ikke kun DIRF, men kan også give input og inspiration i ens daglige arbejde, og man kan være med til at præge aktiviteterne. Så har du gode forslag, og er du interesseret i en mere aktiv rolle, så kontakt Tina for nærmere information.

DIRF tilbyder et stærkt netværk for alle i Investor Relations – men uden engagement, støtte fra sponsorer og samarbejdspartnere og ikke mindst medlemmernes opbakning ville DIRF ikke stå så stærkt. Derfor opfordres alle til at møde op til arrangementerne og være med til at skabe god dialog og møde kollegaer rundt omkring til arrangementerne.

Rigtig god jul, godt nytår – og på gensyn i 2020.

Claus Ingar Jensen
Formand for DIRF’s bestyrelse