Nyheder

01.07.2019

Mindre selskabers dilemma: Hvordan skabes interesse hos investorerne?

Opsamling og indtryk fra DIRFs medlemsmøde den 26. juni 2019

Der var skruet godt op for forventninger og spørgelyst til det sidste medlemsmøde inden sommerpausen blandt de knap 30 fremmødte hos Get Visual. DIRF havde inviteret tre eksperter fra hhv. Nordnet, Tryghed & Investering og Dansk Aktionærforening som repræsentanter for forskellige investorer, og dermed var der rig lejlighed til at få input, idéer og stille spørgsmål til, hvordan forskellige målgrupper adresseres.

Ofte står selskaberne med udfordringen, at ikke to af dem har samme struktur og derfor er behovet for finansiering, kontakt med aktionærer og potentielle investorer meget individuelt. Den røde tråd for stort set alle selskaber uden for C25-indekset er dog at skabe interesse for aktien og få udbredt sin equity story. Det med baggrund i at det ikke er blevet lettere at være børsnoteret de seneste år, da ny regulering og i særdeleshed MiFID II har reduceret antallet af analytikere, der dækker især de mindre selskaber, selv om intentionen fra lovgiverside var at øge transparensen og gøre det lettere at være aktionær.

Hovedpunkter fra mødet

Nordnet:

 • Det gælder om at få taletid og at tale et sprog som målgruppen forstår.
 • Det handler om at forstå, hvordan de private investorer (retail) tænker, når de handler (mere impulsivt, send flere informationer, kan næsten ikke få nyheder nok om relevante holdepunkter, aktionærer elsker gentagelser, dvs. det gælder om at opbygge troværdighed og tillid).
 • Retail hader nye justeringer, hold hvad du lover – sikker forventningsstyring er alfa/omega.
 • Jo mindre selskabet er, jo større er kravene til IR som ressource, selv om det kan være svært.
 • Chatfora og sociale medier er sjældent særligt seriøse eller relevante, men kan alligevel påvirke stemningen omkring aktien. Overvej det grundigt om det er et brugbart medie.
 • Brug børsmeddelelser meget omhyggeligt. Stil jer selv spørgsmålet, hvilke tre informationer vil investorerne vil have og giv klar besked.

Investering & Tryghed:

 • Algoritmehandel og MiFID II-regler giver nogen strukturelle udfordringer især for de mindre selskaber.
 • ’Skabspassivitet’ dvs. polerne mellem aktiv og passiv forvaltning resulterer i færre analyser med stigende tendens blandt de institutionelle investorer, der udvælger porteføljen blandt de største selskaber, og der vil komme mere fokus på likviditet og benchmark mellem omkostninger.
 • Vigtigt at fokusere på selskabsledelse og især vederlag og bonusprogrammer (som svensk aktiekultur). Ledelsen skal selv upfront have private penge op af lommen (ikke via optioner og bonus).
 • Opsøgende kontakt er vigtig. Tag selv kontakt til formueforvaltere og familiekontorer, opbyg relationer og netværk fx på generalforsamlinger. Hav det rigtige fundament og skab ringe i vandet.
 • Der er ekstremt meget likviditet i markedet, der venter på at blive placeret (især private equity). Stigende tendens med afnotering af selskaber. Overvej at få lavet en vurdering af selskabets værdiansættelse og se, om det er en fair prissætning, selskabet får som noteret. Opbyg beredskab.

Dansk Aktionærforening:

 • Vær synlig, aktiv og skarpere kommunikativt gennem investormøder, medier, generalforsamling m.m.
 • Sørg for en effektiv, empatisk historiefortælling og få aktionærer til at deltage i generalforsamlingen.
 • Pas på journalister der vil slagte enhver ved manglende gennemsigtighed, ordentlighed og dygtighed. Vær også opmærksom på, at medier og den offentlige opinion bliver mere værdibaseret.
 • Hav en stærk historiefortælling men sørg for at den holder vand! Opbyg god kommunikation med markedet og sørg for at sætte midler af til det på langt sigt. Vær tro mod fortællingen (tillid).
 • Vis generøsitet til gengæld for folks opmærksomhed. Lav tiltag der får folk i dialog og samarbejder der giver kvalitet i oplevelsen.

Afslutningsvist blev det påpeget, at ESG-rapportering (Environment, Social, Governance) af virksomhedens relevante hoved- og nøgletal kan være en rigtig god indgang til den passive verden og dermed en mulighed for investorer for at få bedre indsigt i virksomheden og dermed en bedre investering. Den stærkt stigende interesse for området er en oplagt mulighed for mindre selskaber til at fokusere på deres fortælling og bæredygtighed som langsigtet investering.  

Da selskabsmeddelelser må ikke længere benyttes til ’almindelige’ nyheder, var der drøftelse af behovet for etablering af ’nyhedsstrømsmedie’ for især small/mid cap. Men det blev understreget, at det vigtigste er selskabernes direkte involvering og bidrag i kommunikationen. Opfordringen lød, at man skal passe på ikke at miste kontrollen, hvilket meget let sker ved brug af sociale medier, men især det yngre publikum anvender disse platforme og bør derfor overvejes.

Vigtigst af alt, så kræver det et skub og investering i Investor Relations at få startet op for øget interesse for aktien.

Tina Højlund Pedersen

PRÆSENTATIONER

Per Hansen, Nordnet

Thomas Fromm, Investering & Tryghed

Mikael Bak, Dansk Aktionærforening