Nyheder

30.04.2019

Hvordan får man mere likviditet i sin aktie? Nyt netværk hitter blandt small og micro cap

DIRF har igennem længere tid arbejdet på at forbedre netværksaktiviteterne for medlemmerne, og første nye initiativ fandt sted den 25. april, hvor godt tyve repræsentanter fra small og micro cap-segmentet deltog hos Nasdaq Copenhagen i netværksmødet arrangeret i samarbejde med Geelmuyden Kiese. Der er i første omgang tale om møder, der både udbydes til medlemmer af DIRF – men også potentielle medlemmer.

Equity story – selskabets grundfortælling v. Christian Grønning og Anders Ebdrup

En af grundstenene i Investor Relations handler om at afstemme markedets forventninger til firmaets udvikling sammen med den del af finansiel kommunikation, der rækker ud over oplysningsforpligtelsen i stram forstand i form af ’anden information’, men det kan være en svær disciplin at få succes med.

Det hører til sjældenhederne, at videnskaben beskæftiger sig med IR – måske fordi området i praksis håndteres meget forskelligt. Det samme gælder for dækningen af IR i pressen, hvor medierne siden finanskrisen er blevet mere kritiske over for nyheder fra noterede selskaber, hvis de vel at mærke dækker andre end C25 og large cap. Årsagerne hertil blev drøftet (er selskaberne blevet mere positive i egne meddelelser, er pressen blevet mere kritisk og vil helst viderebringe negative historier etc.). Til gengæld kan det være svært for de mindre selskaber at få deres fortælling igennem med mindre, man udarbejder en klar kommunikationsstrategi. Fx kan mindre selskaber have et stort potentiale blandt retail investorer, og de orienterer sig især via medierne og søger gerne hyppige nyheder, men det er meget sjældent, at de tager direkte kontakt til selskaberne. Hvordan holder man momentum imellem de tvungne selskabsmeddelelser?

Det gælder derfor om at maksimere værdien af selskabets kernefortælling (equity story) og sørge for bred eksponering inklusive branding, hvor der skal være kongruens mellem, hvad man laver, hvad virksomheden står for og fortællingen – ens grundfortælling skal kunne fortælles på to minutter på let forståelig vis.

Der var også dialog og udveksling af erfaring om, hvordan man kan øge likviditeten i aktien – hvad er best practice? Det kunne være en mulighed at anvende andre medier, fx de lokale, for at komme igennem med budskaberne (’Byd dig til over for journalisterne’). Overvej brug af egne nyhedsbreve til at komme bredere ud. Og så gælder det om at sørge for internt samarbejde og koordinering af information, IR må ikke isoleres.

Op til mødet var deltagerne blevet bedt om at besvare en række spørgsmål med henblik på at tilpasse fremtidige møder efter interesse og behov. Et emne med lav interesse var ESG, men det er en fejl, for det er top-of-mind hos både retail og institutionelle investorer, og derfor klart et parameter som alle noterede selskaber bør adressere uanset selskabets størrelse – det er fremtiden hvor der er stort potentiale. Opfordringen lød på at lave en strategi for løsning af virksomhedens hovedudfordringer.

Præsentationen udleveres til mødedeltagere ved henvendelse til mailto: anders.ebdrup@gknordic.com eller mailto: christian.groenning@gknordic.com

Nasdaq – likviditet for de små selskaber v. Carsten Borring og Peter Legind-Hansen

Nasdaqs indlæg var en præsentation af livet på børsen for de små selskaber og generelt i et marked med 125.000 handler om dagen og omsætning i omegnen af 6 mia. kr. De stillede skarpt på, hvad der skal til for at begå sig som noteret selskab og vigtigheden af relationer på alle planer for at skaffe omtale for den enkelte virksomhed. Og Nasdaq har de senere år også kastet sig over at øge forståelsen generelt for betydningen af aktiemarkederne. Det er hårdt, konsistent arbejde og meget fokus og brug af ressourcer på at skabe en mere aktiv aktiekultur i Danmark og autenticitet hos politikerne.

Øget konkurrence fra andre handelsplatforme, gør at Nasdaqs handelsomsætning er lavere end før finanskrisen, og det er især omsætning af de store aktier, så First North’ 350 selskaber cirka svarer til DSV’s størrelse og omsætning. Men de små selskaber er vigtige til potentielt at bidrage til den fremtidige vækst.

For at øge aktielikviditeten blev det anbefalet at overveje ’market making’ som en mulighed plus likviditetsstillerordninger, hvilket typisk tilbydes af hovedbankerne. Nasdaq Surveillance holder øje med at programmerne, og at rammebetingelser overholdes. Også udbyttebetaling blev anbefalet som et godt værktøj – også for små selskaber, som mange investorer går efter – især for mindre familiefonde.

Fokus på ESG investorer er en god mulighed og et brugbart værktøj også for mindre selskaber. Det blev anbefalet at komme i gang med rapporteringen og finde de brugbare nøgletal, bare en side. Alle niveauer har en stejl indlæringskurve og screeningsværktøjerne hos investorerne bliver mere og mere sofistikerede. Nasdaqs ESG portal er uden rating/scores for de angivne værdier på de ti spørgsmål for de tre søjler med nøgletal og samarbejd eventuelt med FSR om at udvælge de 10-15 vigtigste. Der er masser af muligheder.

Nasdaq præsentation