Nyheder

03.08.2018

Kapitalmarkedsloven med kommentarer

Kapitalmarkedsloven med kommentarer
af Erik Werlauff, Dan Moalem & David Moalem

Den 1. januar 2018 trådte den nye kapitalmarkedslov i kraft, der udgør en af de største reformer af børsretten siden den store børsreform i 1995. Den nye lovkommentar er skrevet af praktikere til praktikere og giver derfor en operationel og letforståelig gennemgang af hver enkelt paragraf i den nye lov.

Bogen er tilgængelig både i hard copy og som e-bog pdf