Nyheder

26.04.2018

SRI – forretningsdriver i fremtiden?

Fokus på Social Responsible Investment vokser markant fra investorernes side, og det stiller nye krav til IR, der må sætte sig ind i forretningsgange, der adskiller sig fra traditionelt IR-arbejde. DSV og Vestas giver indblik.

De tider hvor virksomhedens sociale ansvar blev opfattet som et pænt krydderi og et buzzword i forretningsverdenen er for længst forbi. Investorernes fokus på SRI – Social Responsible Investment – vokser markant i disse år, og det stiller helt nye krav til IR.

ESG-kriterierne (environmental, social, governance) er de helt overordnede omdrejningspunkter inden for SRI, og det er i dag afgørende for børsnoterede selskaber at have politikker på plads, der belyser, hvordan selskabet påvirker og håndterer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige problemstillinger.

Hos de danske institutionelle investorer, som DIRF har været i kontakt med, lyder det enstemmigt, at der inden for de allerseneste år er kommet langt større fokus på SRI-området.

”Hvis man som selskab ikke lever op til krav inden for ESG-området, så afskærer man sig fra en lang række af investorer. Som selskab er man nødt til at tænke arbejdsgange inden for ESG-feltet igennem for at gøre sig interessant og ’ESG-lækker’,” fastslår Eric Pedersen, direktør i Nordea Asset Management.

Hos PFA Pension mærker porteføljemanager og head of ESG, Andreas Stang, ”en voldsom interesse fra investorsiden” og ”en klar tendens til mere og mere fokus på SRI end for bare ganske få år siden.”

Vestas: ”Ikke del af den typiske uddannelsesmæssige baggrund”

Ude hos selskaberne mærker man tydeligt et øget krav om klare ESG-politikker, og det ændrer fokus og arbejdsgange hos IR-afdelingerne.

Mathias Dalsten, IR-officer hos Vestas, fortæller at de i Vestas inden for bare det seneste år til halvandet har mærket en øget efterspørgsel på information angående ESG.

”I den tid har vi for alvor set en bevægelse mht. investorer, der bliver mere og mere interesserede i SRI-området,” siger Mathias Dalsten.

Det har konkret givet sig udslag i nye arbejdsområder i IR-arbejdet for Mathias Dalsten. Fx har han måttet sætte sig ind i komplekse problemstillinger angående interaktion med lokalbefolkning i forbindelse med opførsel af vindmøller ude i verden.

”Flere og flere investorer interesserer sig for den form for problemstillinger, og det er ikke noget, jeg tidligere har beskæftiget mig med. Men man er nødt til at uddanne sig mere inden for CSR-området. I Vestas ville det være svært at være i IR uden at have en fornemmelse af, hvad der foregår på CSR og ESG-siden,” siger Mathias Dalsten.

Han fortæller, at den øgede investorinteresse for ESG og SRI gennem det seneste år til halvandet har gjort, at IR-afdelingen i Vestas har søgt at forstå hele ESG-området og de problemstillinger, der er, og hvilken vinkel investorerne kommer med.

”Så det har der været fokus på internt i IR. Som IR er det jo ikke en del af den typiske uddannelsesmæssige baggrund, så det har været noget, vi har skullet læse op på,” siger Mathias Dalsten.

Alle former for børsnoterede selskaber

Også IR-chef Flemming Ole Nielsen hos transportselskabet DSV fortæller om et ”stærkt stigende fokus på SRI-området fra investorernes side”.

Det sætter streg under, at det nu er alle former for børsnoterede selskaber, der skal have klare ESG-politikker, hvis de skal gøre sig interessante for en lang række institutionelle investorer. Og altså ikke blot de selskaber, der tilhører sektorer og brancher, der traditionelt er blevet opfattet som ansvarlige.

Flemming Ole Nielsen forklarer, at SRI-området er noget, der bliver brugt flere og flere ressourcer på i DSV´s IR-arbejde, og kommunikationen omkring selskabets ESG-politik er afgørende.

”Man mister simpelthen point, hvis SRI-feltet bliver overset. Og det er et område, vi har været nødt til at bruge flere ressourcer på,” siger han.

”Der er investorer, hvor det at investere i transport ikke står øverst på ønskesedlen grundet det uundgåelige forbrug af brændstof. Men som IR kan vi i hvert fald sørge for, at de ting, vi gør inden for SRI og ESG, bliver kommunikeret på rette vis,” tilføjer Flemming Ole Nielsen og peger på rapportering om CO2- udslip som en del af selskabets ESG-politik samt en indsats for nedbringelse af frekvens af arbejdsulykker.

Et stigende antal aktieindeks har desuden fokus på ESG – fx hos Dow Jones, MSCI og S&P der har specifikke sustainability-indeks –  og for at komme i betragtning, skal selskaberne opfylde ESG-krav. Point fra diverse ratingbureauer afgør, om et selskab kan blive optaget i de pågældende indeks.

Flemming Ole Nielsen peger på, at henvendelser fra disse ratingbureauer kan betyde rødt eller grønt lys i forhold til selskabets adgang til de forskellige SRI-indeks, og tager dem derfor meget alvorligt.

”De henvendelser prioriterer vi meget højt, selvom det kan være ganske tidskrævende. Som selskab risikerer man også at udsætte sig selv for risikoen for misforståelser, hvis man lader ratingbureauer og institutionelle investorer om selv at finde oplysninger ud fra rapporter og anden fremlagt information fra selskabet,” siger Flemming Ole Nielsen, der fortæller om et øget samarbejde mellem CSR-afdelingen og IR i DSV.

I DSV´s corporate presentations, fylder ESG og SRI-forhold cirka 20 pct.  ”Og det er ikke sider til pynt – det er noget, der betyder noget og er med til at vise, hvordan virksomheden bliver drevet,” siger han.
Typisk en gang om året har DSV dialog med større investorer, der har egne teams med fokus på ESG. ”Og det kommer kun til at blive endnu mere omfattende i de kommende år,” lyder det fra Flemming Ole Nielsen.

Opfordret til integreret rapportering

Mange danske selskaber har integreret SRI-delen i selskabsrapporteringen, mens andre fortsat har en mere klart adskilt CSR-rapport. I DSV opererer man med en separat CSR-rapport, men arbejder på at få området mere integreret med den øvrige rapportering. – Bl.a. på opfordring fra ATP.

”Til årets generalforsamling oplevede vi, at en af de store institutionelle investorer – ATP – fra talerstolen sagde, at de gerne så de to integreret,” siger Flemming Ole Nielsen fra DSV og fortsætter:

”Det er jo et eksempel på, at en investor skubber til udviklingen med en mere tydelig SRI-dagsorden –  at der bliver skubbet til, at SRI skal ses i sammenhæng med de finansielle resultater og skubbet til, at virksomhederne får demonstreret, hvordan de tænker bl.a. bæredygtighed ind i den måde, forretningen bliver drevet på.”

Skrevet af Louise Jebsen

SRI – forretningsdriver i fremtiden?_april 2018