Nyheder

17.01.2018

Guldlok fortsætter – præsentation og indtryk fra årets første medlemsmøde

– Rygter om en kommende recession er overdrevne

 

Trods travlhed hos medlemmerne med at få årsrapporten gjort klar var der fint fremmøde til årets første medlemsmøde, der blev holdt i den flotte Bellevuesal hos Danske Bank i Laksegade. Chefstrateg Tine Choi indledte præsentationen med et tilbagekig på udviklingen i 2017 og især, hvorvidt Danske Bank Wealth Management havde ramt rigtigt for et år siden med deres analyser.

Link til præsentationen

 •  Svagt stigende vækst, 3,5% global vækst især i Euro-landene og i USA, men også fremgang for emerging markets, som nu også er på vej ud af krisen
 • Globale selskaber forbedrer igen indtjening og toplinje efter et par år med negativ vækst
 • EU-skeptiske partier vil ikke overtage styringen i euroområdet, men de påvirker de store traditionelle partier til at tage en mere udlændingekritisk linje
 • Fortsat understøttende pengepolitik og ’langsomt’ reagerende centralbanker – både FED og ECB
 • Første europæiske renteforhøjelse sker tidligst i andet halvår af 2019.

Aktieafkast i 2017 og 2018

 • Traditionelt ligger gennemsnittet for årlige afkast på 6,8%, men Danmark lå fx på 19,6%
 • Danske Bank har overvægt i aktier – 60% og 40% i obligationer, men undervægt i danske aktier
 • Forventet aktieafkast i 2018 på 10-12% pga. fortsat styrkelse af Euroen
 • Investment grade obligationer (opkøb af centralbankerne og kan ikke købes af investorer)
 • Pga. det høje niveau på aktiekurser vil enhver regnskabsudmelding, der kan tolkes negativt, resultere i, at investorerne sælger ud og tager profit hjem
 • Fair prisfastsættelse på aktier, når renterne er så lave, og så længe virksomhederne har indtjening
 • Klassisk boble når indtjeningen er lavere end prisen på aktier. P.t. følges de to kurver ad. Men grænsen er hårfin, for der er høje forventninger, så straffen er hård for virksomheder der skuffer
 • Udviklingen i valutakurserne er ikke bestemmende for, hvor Danske Bank køber aktier.

Trends

 • Global vækst fortsætter men med lavere acceleration end hidtil (vigtigere en væksttal)
 • Aktier er fortsat det rigtige at investere i under opsving som nu, og det fortsætter i ’18 og ’19
 • Vækst i afkast gælder bredt for alle sektorer
 • Bomstærke arbejdsmarkeder, men der er begyndende flaskehalse
 • Inflationen er fortsat lav og det kan ikke forklares traditionelt eller strukturelt, globaliseringen og øget nethandel er medvirkende til at presse priserne nedad, men historisk er lav inflation normalt. Nethandelen og aktiekurser indgår ikke i statistiske inflationsberegninger hos centralbankerne. Tvivlsomt om den traditionelle 2% målsætning for inflationen vender tilbage i fx Japan og Europa pga demografien. Fed er så småt begyndt at kigge på andre indikatorer, men centralbankerne er meget bange for at miste tillid, hvilket kan koste dem styringen
 • Det tyske privatforbrug er siden 2014 er så småt begyndt at tage fart og der ventes lønstigninger, og Merkel har varslet skattelettelser, hvilket er kraftigt medvirkende til Euroens styrkelse
 • Rekord langsomme rentestigninger, som p.t. er alt for lave i forhold til opsvinget. Derfor holdes der nøje øje med hastigheden af stigningerne og ikke så meget niveauet for renterne
 • Euroen styrkes yderligere i forhold til dollaren pga. den stærke vækst der tiltrækker spekulative investorer fra hele verden
 • Kina ejer 10% af amerikanske statsobligationer, men eksporterer 20% af deres varer til USA, så derfor kommer de ikke til at sælge ud af de amerikanske obligationer, for det vil smadre deres egen økonomi, at handelen med USA stopper
 •  Sidste uge faldt det amerikanske aktiemarked med 3%, men det vil ikke ødelægge opsvinget på sigt.

Risici

 • Er ikke blevet mindre især fra storpolitiske scene, men aktiemarkederne reagerer ikke længere
 • Forventningen er, at Trump vil deregulere finanssektoren, og fx Walmart vil bruge skattelettelser til at hæve mindstelønninger. Skattelettelser skyldes de kommende mid-term valg med henblik på at hjælpe republikanerne. Det vurderes ikke som sandsynligt at der bliver kørt rigsretssag mod Trump
 • Meget lavt uddannelsesniveau blandt de unge i USA og dermed fare på stor mangel på kvalificeret arbejdskraft
 • Krig er binært – tror ikke på de store trusler for krig. Rusland, Nordkorea, USA og Kina bruger trusselsbilleder mest internt til at skabe legitimitet, nationalfølelse og sammenhold.
 • Vi kommer til at se at den globale magtfaktor flytter til Asien – dog undtagen Japan der sammen med de øvrige vestlige lande har befolkninger, som er for gamle og for få.
 • Demografien vil være afgørende for mulighederne for fortsat vækst