Nyheder

22.12.2017

Godt nytår – og på gensyn i 2018!

Kære DIRF medlem

Så er endnu et år ved at være slut, og julen står for døren. Vi vil derfor gerne på vegne af DIRF benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med en kort opsamling på året.

Udvidelse af bestyrelsen i 2017
På DIRFs ordinære generalforsamling i marts udtrådte Hanne Leth Hillman og Dorte Samuelsen (Guidance). Der var genvalg til Iben Steiness (Carlsberg), Flemming O. Nielsen (DSV), Michael von Bülow (VP), Anders Hjort (Simcorp), Martin Kjær Hansen (ISS Group) og Martin R. Egenhardt (Nets) sammen med Pernille Friis Andersen (FLSmidth) som revisor. Og endelig blev Camilla Lydom (Greentech Energy Systems) og Christian Lemvigh (Corporate Matters) valgt. Bestyrelsen konstituerede sig med Flemming som formand og Michael som næstformand og Hanne fortsatte som observatør. Link til information om bestyrelsen og DIRFs udvalg.

Årets vigtigste begivenheder
Reguleringsområdet med Markedsmisbrugsforordningens (MAR) ikrafttræden i juli 2016 og i særdeleshed tolkningen af, hvordan det nye regelsæt bedst kunne efterleves, interne procedurer og politikker skabte fortsat stor usikkerhed og var derfor meget i fokus også i 2017. Emnet blev derfor behandlet på det meget vel besøgte medlemsmøde om ’Børsselskabernes løbende oplysningspligt’ i marts med David Moalem hos Bech-Bruun. I øvrigt trådte ’Anbefalingerne for Aktivt Ejerskab’ og ’Aktionærrettighedsdirektivet’ i kraft i løbet af året, og der var meget fokus på de potentielle påvirkninger fra MiFID II for IR fra 3. januar 2018.

En anden stor begivenhed, som der blev brugt meget tid og ressourcer på, var årets IR-konference, DIRFdagen, som blev afholdt hos VP Securities under overskriften ’IR – in times of change’. Det var igen lykkedes at stille med et stærkt felt af talere og mere end 80 medlemmer havde fundet vej til konferencen.

Endelig blev der i løbet af 2017 brugt en del tid på en generel opdatering af hjemmesiden og flytning til en anden platform, og ikke mindst blev DIRFs best practice-anbefalinger gennemredigeret og opdateret med især konsekvenser af implementeringen af MAR. Brug gerne

Brug DIRF netværket
Hovedomdrejningspunkterne i DIRF er medlemsmøderne, som der var fem af i 2017. Det er her der bliver udvekslet erfaringer og best practice, og alle medlemmer opfordres til at deltage i arrangementerne og være med til at skabe god dialog og møde IR-fagfolk. Næste medlemsmøde den 16. januar med Tine Choi, Chefstrateg hos Danske Bank ’Analyse af makroøkonomien og finansmarkederne ved indgangen til 2018’.

Bestyrelsen, udvalgene og sekretariatet arbejder kontinuerligt på at udvikle DIRF, og vi er altid åbne for nye ideer og inspiration til fælles gavn og glæde. Har du gode forslag og er du interesseret i at bidrage til arbejdet, så kontakt Tina for nærmere information.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår – på gensyn i 2018!

På vegne af DIRFs bestyrelse og sekretariatet.

Flemming O. Nielsen

Formand