Nyheder

28.11.2017

”Virtuel generalforsamling giver øget transparens”

Et ryk mod virtuelle generalforsamlinger vil øge transparens omkring selskaber og dermed aktie-casen. Særligt small-og midcapselskaber kan høste fordele, lyder det.

Virtuelle generalforsamlinger kan øge transparensen omkring et selskab og dermed aktiecasen. Særligt small-og midcapselskaber vil kunne høste fordele. Sådan lyder meldingen fra Caspar Rose, professor på CBS med speciale inden for bl.a. corporate governance og finansielle markeder.

”De mindre selskaber – small-og midcaps – konkurrerer om investorernes opmærksomhed og handler ofte til en discount pga. lav bevågenhed og lav transparens omkring selskabet,” siger Caspar Rose.

Virtuelle generalforsamlinger kan dog ikke stå alene.

”Det handler om en samlet pakke, hvor man øger digitaliseringen. Virtuelle generalforsamlinger vil ikke gøre det alene. Det handler om en højere grad af digital tilgængelighed – fx webcast med ledelsen etc. En generel opgradering på dette punkt vil kunne skabe øget international fokus omkring mange small- og midcap-selskaber,” siger Caspar Rose.

Direktør hos Dansk Aktionærforening, Leonhardt Pihl, har samme opfattelse.

”Langt flere vil have mulighed for at følge generalforsamlingen, og det vil give større offentlig opmærksomhed på selskabet og casen,” tilføjer han.

De store vil være firstmovere

Caspar Rose understreger, at de store børsnoterede selskaber ikke har de tilgængeligheds- og transparensproblematikker, som ses hos mindre selskaber, og der er derfor ikke de samme frugter at høste.

Til gengæld regner han med, at vi først vil se udviklingen hen mod virtuelle generalforsamlinger hos de store selskaber, da det kræver ganske markante investeringer.

”Man kan ikke forvente, at et midcap-selskab går forrest i den udvikling. Det er rationelt, at de mindre selskaber først vil lære af de store. Det giver ikke mening, at de mindre selskaber er firstmovere,” siger Caspar Rose.

Af Louise Jebsen

DIRFnyt Generalforsamling – transparens_nov. 17_FINAL