Nyheder

28.11.2017

Generalforsamlingen som vi kender den – en saga blot?

Generalforsamlingen står foran store ændringer, hvor virtuelle afviklinger kan få gennembrud

Generalforsamlingen er den årligt tilbagevendende begivenhed for børsnoterede selskaber med bevågenhed fra aktionærerne. Men er tiden ved at løbe fra generalforsamlingen, som vi kender den, og vil fremtiden byde på markante ændringer? DIRF har talt med fagpersoner og virksomheder og sætter fokus på generalforsamlingen i fremtiden.

Caspar Rose, professor på CBS med speciale i bl.a. corporate governance og finansielle markeder, er ikke i tvivl. Det er kun et spørgsmål om tid, inden generalforsamlingen, som vi kender den, vil være en saga blot.

”Vi vil se de fysiske generalforsamlinger dø ud stille og roligt,” siger han og peger på virtuelle generalforsamlinger som fremtiden. Lokale banker vil f.eks. være en undtagelse, da de er lokalt forankrede og dermed vil kunne vinde på at differentiere sig på nærhedsprincippet.

”Men når det kommer til andre mindre, ikke-finansielle selskaber, samt for de store danske selskaber, vil det været et spørgsmål om tid, inden generalforsamlingerne, som vi kender dem i dag, vil være fortid,” siger Casper Rose

For Caspar Rose er et ryk hen mod virtuelle generalforsamlinger en uundgåelig udvikling. Demografien er en afgørende faktor, da den yngre aktionærgeneration – dem der er i 20’erne og 30’erne i dag – ifølge ham, ikke vil bruge tid på at møde fysisk op til et selskabs generalforsamling.

”Ligesom i andre dele af samfundet, hvor vi går mod øget digitalisering, går vi mod en virtuel udvikling på dette område,” siger Caspar Rose.

”Det er et spørgsmål om teknologi, og at der er ét selskab, der skal få det til at lykkes, og så følger de andre efter. Men præcis, hvornår det sker, kan man ikke sige noget om,” tilføjer han og påpeger, at det i årevis har været lovligt for de danske selskaber at afholde virtuelle generalforsamlinger.

Han forudser generalforsamlinger, der både er helt og delvist virtuelle. Dvs. generalforsamlinger, hvor der både er fysisk fremmøde og mulighed for virtuel deltagelse med stemmeafgivelse, taler, indlæg etc. samt generalforsamlinger, der er 100 pct. virtuelle uden nogen form for fysisk fremmøde.

Arbejder på mulighederne

I VP Investor Services arbejder man på mulighederne for facilitering af virtuelle generalforsamlinger. Her fortæller Head of Issuer Services, Flemming Merring, at der stadig er nogle tekniske udfordringer i forhold til afholdelse af virtuelle generalforsamlinger – såsom små forsinkelser i transmitteringen, men at det er et spørgsmål om tid, før alle tekniske udfordringer er imødekommet.

Han peger dog på andre forhindringer, der kræver politisk handling.

”Der er nogle infrastrukturelle udfordringer med registrering af udenlandske institutionelle investorer. For at få løst de udfordringer skal EU på banen, og det vil kræve en løsning, før virtuelle generalforsamlinger vil kunne fungere optimalt,” siger han.

Danske Bank i forsøg

Indtil videre har ingen danske selskaber købt helt ind på konceptet med virtuelle generalforsamlinger. I år afprøvede Danske Bank, sammen med VP Investor Services, muligheden gennem en form for virtuel ’skyggegeneralforsamling’. Banken er positiv overfor virtuelle generalforsamlinger, men der er endnu ikke konkrete planer.

Senior IR officer hos Danske Bank, Robin Løfgren, fortæller, ”at Danske Bank ønsker at værne om investorernes ret til at stemme og ytre sig på generalforsamlingen. Derfor har vi også undersøgt de tekniske muligheder for elektronisk generalforsamling. Vores umiddelbare konklusion er, at det kan lade sig gøre, og at den teknologiske udvikling kun vil forbedre mulighederne, ” siger han og tilføjer: ”Men der er langt fra teknik til praktik i denne sammenhæng, og man skal gøre sig mange overvejelser, inden man blander to så forskellige fora sammen.”

At der er udfordringer i forbindelse virtuelle afholdelse af generalforsamlinger, sætter Caspar Rose streg under. ”Hvordan kommunikerer man optimalt med investorer i et virtuelt forum, og hvordan skal man håndtere indlægsholdere, når det ikke foregår i et fysisk forum? ” siger han og peger dermed på blot nogle af de udfordringer, som en virtuel vej kan give. Desuden er der fare for hackere, udfordringer med tidszoner, og der er risiko for problemer med ’framing’ ved virtuelle afholdelser, påpeger Caspar Rose.

”I modsætning til fysisk tilstedeværelse, hvor man kan aflæse kropssprog m.m., er der latent risiko for, at ting bliver ’framet’ for at få afstemningen til at falde ud på en bestemt måde,” siger han og henviser til amerikanske Enron som eksempel.

Kan understøtte aktivt ejerskab

Hos Dansk Aktionærforening har direktør Leonhardt Pihl observeret et skift inden for generalforsamlinger i form af en nedgang i antallet af fremmødte private aktionærer. Her spiller de seneste års positive kursudvikling ind, men også nedgangen i forplejningen af de fremmødte aktionærer har betydning, mener han. Ændring i forplejning har han ingen anke imod, men han er skuffet over niveauet af aktiv deltagelse fra de institutionelle investorers side, som, han vurderer, har været nedadgående gennem de senere år trods politisk opfordring til det modsatte.

Leonhardt Pihl mener dog, at mange selskaber – gennem de senere år – har udviklet en større forståelse af corporate governance og bruger generalforsamlingen mere aktivt til at komme ud med budskaber til aktionærerne.

Han er positiv over for virtuelle generalforsamlinger, som, han mener, vil give mulighed for at dække langt flere generalforsamlinger uden det fysiske fremmøde. Dansk Aktionærforening udøver selv aktivt ejerskab gennem et ’Generalforsamlingsudvalg’, der dækker 60-70 selskaber og deltager aktivt på generalforsamlingerne.

Både Caspar Rose og Leonhardt Pihl vurderer, at virtuelle generalforsamlinger kan styrke aktivt ejerskab, da det vil skabe øgede muligheder for deltagelse fra internationale institutionelle investorers side. Caspar Rose kalder et skift til virtuelle generalforsamlinger for en ’gamechanger’ – både for investorerne, men også for selskaberne selv, hvor der vil blive større fokus på IR’s rolle.

Der er i øjeblikket stærkt politisk fokus i retning af øget aktivt ejerskab.  I EU-regi kommer det bl.a. til udtryk gennem Aktionærrettighedsdirektivet. Da virtuelle generalforsamlinger bliver anset som positivt for aktivt ejerskab, vækker det positiv genklang i EU, fortæller Caspar Rose.

Novo inspirerer

Hos Novo Nordisk afholder man ikke en virtuel generalforsamling, men måden, hvorpå den årlige generalforsamling bliver afholdt, vækker opsigt. På dagen for generalforsamlingen holder Novo Nordisk først en ordinær generalforsamling. Efterfølgende afholdes et såkaldt aktionærmøde med information om strategi, problemstillinger etc. Aktionærer kan stille spørgsmål, men der tages ikke beslutninger.

”Vi synes, det er en positiv og spændende måde at gribe generalforsamlingen an på. Traditionelle generalforsamlinger kan have tendens til at drukne i formel dagsorden,” siger Leonhardt Pihl fra Dansk Aktionærforening. Han fortæller, at han har været i samtaler med andre selskaber, hvor Novos måde bliver set som lidt af en rollemodel, og han ser derfor sandsynlighed for, at den praksis vil sprede sig.

Novos ordinære generalforsamling foregår på engelsk, og det er også en vej, som mange selskaber vil gå, lyder det fra Caspar Rose. Han vurderer, at en model med et mere uformelt aktionærmøde på dansk vil være oplagt i kombination med en virtuel generalforsamling.

”En investorbase med mange små aktionærer kan betyde, at mange føler sig fremmedgjorte og ikke tør stille spørgsmål, hvis det foregår på engelsk. En mulighed er således møder, hvor man inviterer små aktionærer ind – og lytter til dem uden at der skal tages beslutninger,” siger Caspar Rose og bakkes op af Leonhardt Pihl.

Carlsberg er ikke på virtuel vej

Hos Carlsberg fortæller pressechef Kasper Elbjørn, at der ikke er aktuelle planer om at ændre praksis på generalforsamlingen. Han understreger dog, at alle er velkomne til at lytte med på bryggeriets conference  calls hvert kvartal.

”Vi afholder generalforsamling på traditionel vis, og prioriterer arrangementet højt, da det er den bedste mulighed for at mødes med de små aktionærer. Sidste år arrangerede vi ølsmagning efter den formelle del af generalforsamlingen, og hvert år laver vi små ændringer for at gøre arrangementet så interessant og spændende som muligt,” siger Kasper Elbjørn.

Af Louise Jebsen

DIRFnyt_fremtidige generalforsamlinger_nov. 17_FINAL