Nyheder

12.10.2017

Ny fremtid for IR – inspiration fra DIRFdagen

Aktivisme, ESG og MIFID II – udfordringer og muligheder for IR

Flere og flere passive investorer, mere aktionæraktivisme, øget fokus på ESG-kriterier og ny regulering i form af MiFID II. Det er blot nogle af de udfordringer og muligheder, som IR står over for. DIRFdagen bød på en række oplægsholdere, som præsenterede indsigter på områderne.

En stærk gennemgående pointe i Danske Bank-CFO, Jacob Aarup-Andersens, oplæg var vigtigheden af targering af IR-kommunikation. Den pointe gav genlyd gennem flere oplæg.

Den store fremgang inden for den passive investeringsside var også et fokusområde i oplæg og diskussioner.

De passive fonde bliver mere og mere aktive spillere i form af en tendens mod, at passive investorer agerer aktivt over for selskaberne. ”Passive fonde har nu teams, der møder selskabernes management. De stemmer og møder op til generalforsamlingerne,” lød det fra Simon Chisholm, Founder og Managing Director hos Feros Advisors

Patrick Hughes, director for Nasdaq Corporate Solutions, påpegede, at halvdelen af top-ti investorerne i USA er passive. De passive investorer arbejder med at påvirke selskaberne gennem Stewardship.

”At sælge en aktie i et selskab med en problematisk ledelse er ikke en mulighed for en indeksfond. Stewardship og aktivt ejerskab er derfor vejen frem for dem, og de holder selskaberne ansvarlige via stemmeafgivelse,” lød det fra Patrick Hughes, der bl.a. citerede en højtstående manager i kapitalforvalteren Blackrock for at slå den tendens fast. Hughes citerede også højtstående personer i Rocky Commerce: “Selvom vi har passive strategier, er vi aktive ejere. Vi arbejder med langvarigt stewardship, da det at sælge et selskab ikke er en mulighed i en indeksfond,” lød det.

Hughes slog fast, at det drejer sig om at engagere sig med de passive investorer for derved at undgå negativ aktivisme. Han henviste til konkrete tal fra investeringsselskabet Vanguard, som viser, at de havde mere end 800 engagementer med selskabers management sidste år. Det var en 19 pct. stigning i forhold til året før og en 67 pct. stigning på tre år.  ”Vanguard møder selskaber på roadshows fra et corporate governance perspektiv,” sagde Hughes.

Ligesom Jacob Aarup-Andersen opfordrer han til at brede perspektivet ud, når det gælder investorbasen. ”Engagement med passive investorer er en ny prioritet, som, jeg mener, vil vokse i betydning. Overvej investorer uden for Jeres traditionelle peer group,” lød det fra Nasdaq-directoren.

Mere aktivisme – hav en klar strategi

Thomas Holst Laursen, partner i advokatfirmaet Plesner og Gilles Mentré, director for shareholder advisory i finanshuset Lazard leverede indsigter på området for aktionæraktivisme. Det et område, som er vokset markant i Europa, og der vil kun komme yderligere fokus på området. Thomas Holst Laursen slog fast, at der ikke er nogen regler for, hvordan man agerer i forhold til aktionæraktivisme, men understregede samtidig, at danske selskaber er langt fremme på området – fx ved at være transparente og have en aktiv dialog og ved selv at opsøge aktiv dialog.

”Aggressive agendaer er kun en lille del ud af den samlede dialog,” understregede han og tilføjede: ”Hvis man skal tale om et forsvar mod aktivisme – ikke et forsvar mod dialog – starter det ved god ledelse og en klart kommunikeret strategi. Og det er vigtigt, for negativ aktivisme kan blive meget negativ set fra et selskabsperspektiv.”

Thomas Holst Laursen opfordrer selskaber til at sætte sig ind i aktionærernes bekymringer og til at have effektive strategier og politikker på plads. Overvåg ændringer i aktionærbasen. – Hvad foregår der? Sker der forskydninger?  Negativ aktivisme kan også være i form af store spekulationer mod selskabets aktiekurs form af short-handel.

Hvor Thomas Holst Laursen er repræsentant for den juridiske rådgivning til selskaber i forhold til aktivisme er Gilles Mentré repræsentant for aktionærsiden. Han understregede, at aktivisme bliver mere og mere almindeligt. ”Aktive forvaltere bliver presset af de passive og skal retfærdiggøre deres merpris. Så vi ser, at aktive investorer nu er blevet endnu mere aktive,” sagde Gilles Mentré.

På linje med Hughes understregede Gilles Mentré, at da indeksfonde er nødsagede til at være i en aktie i meget lang tid, må de være mere aktive – og ofte stemmer de sammen med aktivister. Han fortalte, at aktivisme er blevet meget mere mainstream i forhold til for fem år siden – og det kan være meget aggressivt. De fleste aktivistangreb starter omkring ledelses-aspektet af et selskab – fx udskiftning af CEO og bestyrelse. ”Men en aktivist har altid flere angreb,” lød det.

ESG – forskelligt fokus

Søren Larsen er chef for ESG i Nykredit og er således en aktiv institutionel investor (i høj grad i forhold til Nykredit Asset Management red.). Efter eget udsagn kan han kaldes aktivist. Han understregede, at vi kun er ved begyndelsen i forhold til arbejdet med ESG-området, og at der er meget forskellige fremgangsmåder i forhold til ESG. Mens nogle investorer ønsker hjælp til direkte henvendelse til selskabet angående ændringer af diverse praksisser, ønsker andre investorer blot at ekskludere specifikke selskaber.

Der er geografiske forskelle på, hvilke ESG-kriterier, der er i fokus, påpegede Patrick Hughes fra Nasdaq. Han finder, at der er tendens til, at US-investorer fokuserer på Governance, mens europæiske investorer også har stort fokus på E og S-kriterierne.

Vigtigt at møde C-suiten

Oplægsholdere fra finanshuset Ipreo slog ligesom key-note speaker Jacob Aarup-Andersen et slag for vigtigheden af corporate acces og fyldestgørende information til investormiljøet.

”Der kommer større og større pres på IR for at forbinde de rigtige investerer med ledelsen. Og med den krympende salgsside – qua MIFID II – må IR i høj grad opretholde to ting. Tilgængelighed og informationsflow til investorerne.” Vigtigheden af IR vil således stige i fremtiden, blev det understreget.

Undersøgelser foretaget af Ipreo viser, at det er meget vigtigt for sandsynligheden for at investere i et selskab, at man møder C-suiten. Møder giver mulighed for at udbygge forholdet mellem købssiden og selskabsledelsen. Er man en mindre virksomhed, er det uhyre vigtigt at få sine C-suites ud. Gode samtaler med gode seniorledere giver folk lyst til at placere deres penge i det pågældende selskab.

Identificér og analysér de potentielle investorer inden det direkte møde. Hvad skal der til for, at den specifikke investor vil lægge penge i jeres aktie?  ”I ønsker long-term investors – så forholdet mellem jer og dem er ekstremt vigtigt,” lød det fra Ipreo.

”Som Jacob Aarup-Andersen sagde: ”It really comes down to communication and to corporate access and the management of news and information flow,” lød det. ”For hvordan vil MiFID II-miljøet se ud? Først og fremmest vil det give mindre analytikerdækning (broker coverage) – specielt for small og mid caps, og der vil blive et større behov for, at selskabernes ledelse er synlig over for investormiljøet,” lød det fra Ipreo.

”Der vil blive behov for øget direkte engagement med salgs- og købssiden, og endelig vil der være et enormt behov for også at ramme non-holders,” lød det.

Sammendrag skrevet af Louise Jebsen

Ny fremtid for IR – inspiration fra DIRF-dagen