Nyheder

27.06.2017

Indtryk fra medlemsmødet hos DONG Energy d. 15.juni

Omkring 40 af DIRFs medlemmer havde fundet vej til DONG Energys hovedsæde for at høre, hvordan tre forskellige selskaber havde arbejdet med at udvikle deres equity stories og deres erfaringer fra deres respektive børsnoteringer.

Af: Bettina Køhlert, Partner, Guidance

Det blev til tre helt forskellige fortællinger fra Henrik Brünniche Lund fra DONG Energy, Torben Sand fra Scandinavian Tobacco Group og Martin Egenhardt fra Nets, der blev suppleret med gode spørgsmål undervejs.

Michael Steen-Knudsen fra Impact var med som moderator og indledte mødet med en kort introduktion til nøgleelementerne i en typisk equity story, der skal bruges til at overbevise investorerne om, at investeringscasen er interessant, og prisen er fornuftig.  Kunsten er på få punkter – typisk mellem fem og syv – at få fremhævet virksomhedens konkurrencemæssige fordele, vækstpotentiale, finansielle performance, markedsmæssige lederskab og ledelsens kompetencer og resultater.

Disse punkter kunne da også genfindes i DONG Energys equity story: A clean energy growth story. Henrik Lund fortalte bl.a., hvordan det havde været vigtigt for ledelsen at eje og kunne stå på mål for de budskaber, der blev bygget ind i deres equity story og det salgsmateriale, de skulle ud og præsentere for investorer og analytikere som led i børsnoteringen. Han fortalte også, at de på møderne med investorer og analytikere ofte oplevede, at der blev spurgt ind til helt andre forhold, end det de havde forberedt – så der var både behov for stor indsigt i alle aspekter af forretningen og en løbende tilpasning af materialerne, så de ramte efterspørgslen i markedet.

Torben Sand fra Scandinavian Tobacco Group fortalte om deres lidt turbulente forløb op til børsnoteringen, hvor deres CEO midt i forløbet forlod virksomheden til fordel for Pandora. Og da alle forberedelser var på plads, var markederne præget af en del uro, men man besluttede alligevel at gå i luften med børsnoteringen. Der blev bl.a. spurgt ind til, hvor meget de etiske aspekter kom til at betyde i forhold til det at skulle markedsføre en tobaksaktie. Her fortalte Torben Sand, at de nok havde bekymret sig unødigt meget i forberedelserne – og at det i praksis viste sig at betyde meget lidt i en international sammenhæng. En anden erfaring fra livet efter børsnoteringen har været behovet for at få forklaret den store volatilitet i kvartalstallene og få rettet opmærksomheden over på det længere perspektiv med stabile og attraktive afkast.

Hos Nets blev børsnoteringen starten på en temmelig udfordrende periode, og ifølge Martin Egenhardt har de stadig til gode at bevise, at den equity story de gik på børsen med var rigtig. Overeksponering af negative historier i de danske medier umiddelbart efter børsnoteringen, manglende forståelse for casen hos analytikere, og problemet med, at de involverede kornsortieanalytikere ikke måtte udtale sig den første måned, kom til at betyde, at aktien fik en noget hård start på børsen og stadig ikke har vundet det tabte. Set i bakspejlets klare lys skulle der ifølge Martin Egenhardt have været gjort langt mere ud af at uddanne analytikerne om mulighederne i den nye teknologi, aktiens fundamentale kvaliteter og det internationale potentiale.

De tre præsentationer fra mødet kan findes her:

Link til pdf af artikel