Nyheder

24.05.2017

Stigende tilfredshed med DIRF blandt medlemmerne

Årets medlemsundersøgelse viser, at DIRFs medlemmer er blevet marginalt mere tilfredse med DIRFs tilbud over de seneste par år fra et allerede højt niveau i 2014.

Af: Christina Fris Bjørling, medlem af kommunikationsudvalget

Medlemsundersøgelsen foretages cirka hvert andet år for at tage temperaturen på medlemmernes holdning til foreningen. Svarprocenten i år var 20%, hvor næsten halvdelen af svarene kom fra Largecap selskaber (46%).

Den øgede tilfredshed glæder DIRF’s formand, Flemming Ole Nielsen:

”Det er dejligt at se at vores medlemmer fortsat sætter pris på de tilbud, vi har og at de endda er blevet endnu mere tilfredse med DIRF den forgangne periode. I bestyrelsen og udvalgene arbejder vi med at udvikle foreningen, og vi sætter stor pris på det input vi har fået. Vi kan se, at det er de fysiske møder og netværket, der betyder allermest, og vi skal sikre at DIRF også fremover tilbyder gode og relevante møder”.

Som det var tilfældet i 2014-undersøgelsen, så er det fortsat møder og arrangementer, der er klar topscorer blandt besvarelserne, når medlemmerne bliver spurgt, hvorfor de blev medlem af DIRF. På en stærk andenplads i forhold til, hvorfor medlemmerne meldte sig ind, er seneste best practice viden inden for IR-specifikke områder.

DIRFs arrangementer i høj kurs
Netværk angives som topscorer i forhold til at holde sig ajour om IR efterfulgt af DIRF arrangementer og nyhedsbreve, mens DIRFs hjemmeside og øvrige netmedier/sociale medier ligger i bunden. Og det er også via fysisk fremmøde og nyhedsbrevet, at medlemmerne møder DIRF.

Hjemmesiden
DIRFs hjemmeside blev relanceret i 2016, hvor også Best Practice blev ajourført især som konsekvens af Markedsmisbrugsforordningen. Det ser ud til at relanceringen har haft en positiv effekt på tilfredsheden på alle parametre. Særligt er tilfredsheden øget på Best Practice.

Derudover er der også kommet nogle kommentarer til undersøgelsen, og dem vil vi følge op på i foreningen, så services og aktiviteter kontinuerligt bliver forsøgt forbedret og tilpasset medlemmernes ønsker og udviklingen inden for Investor Relations.

Link til pdf af artiklen