Nyheder

31.03.2017

ESG/CSR-bolden ruller – ansvarlighed og bæredygtighed på IR-agendaen

I disse år sker der et kraftigt skred hen imod konkrete tiltag blandt investorer og kapitalforvaltere til at integrere hensyn til miljø-, samfunds- og ledelsesmæssig ansvarlighed og bæredygtighed i investeringsbeslutninger. Læs de primære budskaber fra konferencen om “Ansvarlige investeringer”

Af: Hanne Leth Hillman

Primære budskaber fra konference om ”Ansvarlige investeringer”:

ESG/CSR-bolden ruller hurtigt, og ansvarlighed og bæredygtighed må højere på IR-agendaen

Begreber som CSR (Corporate Social Responsibility) og ESG (Environmental, Social and Governmental)-forhold har efterhånden været kendt længe. I disse år sker der imidlertid et kraftigt skred hen imod konkrete tiltag blandt investorer og kapitalforvaltere til at integrere hensyn til miljø-, samfunds- og ledelsesmæssig ansvarlighed og bæredygtighed i deres investeringsbeslutninger. Herhjemme er især Nykredit AM og Nordea AM langt fremme med at implementere ESG-værktøjer i deres investeringsprocesser og måle på værdien af at agere ansvarligt.

Emnet har stor relevans for IR, der indtager en væsentlig rolle i forhold til at formidle ESG-relaterede budskaber på virksomhedssiden og bidrage til at skabe et fælles sprog omkring ansvarlighed og bæredygtighed. Udviklingen er allerede begyndt at influere på IR-arbejdet, og DIRF vurderer, at vi endnu kun ser toppen af isbjerget.

I starten af marts indgik DIRF derfor i et samarbejde med CSR-link omkring en konference, der blev afholdt hos Skandia i København med fokus på ansvarlige og bæredygtige investeringer. Konferenceprogrammet omfattede en række spændende indlæg fra indsigtsfulde talere, og hovedbudskaberne omfattede følgende:

  • Internationalt er der voksende fokus på CSR og ESG hos institutionelle investorer og hensyn til ansvarlighed inddrages i stigende grad i investeringsbeslutninger. Der arbejdes ofte med eksklusions-lister, hvor eksempelvis virksomheder, der arbejder med fossile brændstoffer eller anvender børnearbejde, indgår.
  • Et næste skridt bliver at bevæge sig fra en ’do no harm’-tilgang til såkaldt ’Impact’-investeringer, hvilket vil sige primært at tilvælge investeringer, der har en positiv samfunds- eller miljømæssig indvirkning såsom at forbedre levevilkår blandt fattige i udviklingslande, forbedre sociale kår for udsatte befolkningsgrupper eller skabe miljømæssige gevinster. Et eksempel er Skandias Social Impact Bonds, hvor der gives penge til sociale projekter mod et forventet afkast, der bestemmes af, hvad der kan spares på de kommunale budgetter som konsekvens af indsatsen.
  • To væsentlige budskaber har særlig relevans for IR:

(1) At der må skabes et fælles sprog til at sikre en konstruktiv dialog mellem investorer og virksomheder relateret til ESG og CSR. Samtidig må virksomhederne blive bedre til at tænke ESG-forhold ind i deres forretningsbeslutninger og kommunikere deres tiltag og sigte proaktivt.

(2) For at udbrede ESG-forhold i investeringsbeslutninger er det vigtigt, at der findes nye metoder til at måle afkast, der går ud over traditionelle finansielle modeller og har længere tidshorisonter. Her bliver det også afgørende, at IR arbejder med på at finde relevante evalueringskriterier og kommunikerer effektivt i overensstemmelse med sådanne kriterier.
DIRF-dagen 2017, der afholdes 28. september 2017, vil der blive sat yderligere fokus på udviklingen på ESG/CSR-området – og herunder, hvordan investorhensyn til ansvarlighed og bæredygtighed også kan kobles til aktivt ejerskab.

Link til pdf af artiklen